ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สันนิบาตชาติ"

* คณะกรรมการการสื่อสารและคมนาคม มีผลงานจัดตั้งอนุสัญญาเพื่อควบคุมท่าเรือ น่านน้ำ และทางรถไฟ ระหว่างประเทศ
* คณะกรรมการเพื่อความร่วมมือทางปัญญา (ต่อมากลายเป็น[[องค์การยูเนสโก]]) ทำหน้าที่ปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา สนับสนุนความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย การแลกเปลี่ยนวารสารและสิ่งตีพิมพ์ระหว่างประเทศ
 
== รัฐสมาชิก ==
[[ไฟล์:LN member states animation.gif|thumb|300px|left|แผนที่รัฐสมาชิกของสันนิบาตในปี ค.ศ. 1920 <br/>{{legend|#002255|รัฐสมาชิก}}
{{legend|#0066FF|อาณานิคมของรัฐสมาชิก}}
{{legend|#ff6600|ดินแดนภายใต้อาณัติสันนิบาตชาติ}}
{{legend|#b3b3b3|รัฐที่ไม่เป็นสมาชิก}}
{{legend|#cccccc|อาณานิคมของรัฐที่ไม่เป็นสมาชิก}}]]
 
เมื่อเริ่มต้นมีรัฐสมาชิกร่วมก่อตั้งสันนิบาต 42 ประเทศ แต่มีเพียง 23 ประเทศเท่านั้นที่เป็นสมาชิกจนกระทั่งยุบสันนิบาตในปีค.ศ. 1946 สันนิบาตมีจำนวนสมาชิกมากที่สุดคือ 58 ประเทศในช่วงปี ค.ศ. 1934-1935<ref>{{cite web|url=http://www.indiana.edu/~league/nationalmember.htm|publisher=มหาวิทยาลัยแห่งรัฐอินเดียนา|accessdate=26 พฤศจิกายน 2011|title=รัฐสมาชิกของสันนิบาตชาติ}} {{en icon}}</ref>
 
== อ้างอิง ==
183

การแก้ไข