ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สันนิบาตชาติ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{ใช้ปีคศ|width=250px}}
 
'''สันนิบาตชาติ''' เป็นองค์การระหว่างประเทศ ตั้งขึ้นใน ค.ศ. 1919 จาก[[การประชุมสันติภาพที่ปารีส (1919)|การประชุมสันติภาพที่ปารีส]] ของประเทศผู้ชนะ[[สงครามโลกครั้งที่หนึ่ง]] เป้าหมายของสันนิบาตชาติคือการเพื่อป้องกันสงคราม และการรักษาสันติภาพทั่วโลกความขัดแย้งในอนาคต โดยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างประเทศด้วยการเจรจาและการทูต รวมทั้งพัฒนาความเป็นอยู่ของมนุษย์ เช่น สิทธิแรงงาน ทาส ยาเสพติด การค้าอาวุธ ซึ่งนับเป็นองค์การระหว่างประเทศองค์การแรกที่มีภารกิจในด้านนี้ อย่างไรก็ดีเนื่องจากสันนิบาตไม่มีกองกำลังของตัวเอง จึงต้องพึ่งพาชาติมหาอำนาจในการดำเนินการตามคำสั่ง สันนิบาตชาติจึงล้มเหลวในการป้องกัน[[สงครามโลกครั้งที่สอง]] และเมื่อสงครามจบถูกยุบไปและแทนที่ด้วย[[สหประชาชาติ]]กระทั่งปัจจุบัน
 
== ที่มา ==
183

การแก้ไข