ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สวนโมกขพลาราม"

* [http://maps.google.com/maps?hl=th&ll=9.359188,99.171879&spn=0.006405,0.010836&vpsrc=6&t=k&z=17&lci=com.panoramio.all maps.google]
(* [http://maps.google.com/maps?hl=th&ll=9.359188,99.171879&spn=0.006405,0.010836&vpsrc=6&t=k&z=17&lci=com.panoramio.all maps.google])
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
* [http://maps.google.com/maps?hl=th&ll=9.359188,99.171879&spn=0.006405,0.010836&vpsrc=6&t=k&z=17&lci=com.panoramio.all maps.google]
 
[[หมวดหมู่:พุทธทาสภิกขุ]]