ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ"

== ชีวิตครอบครัว ==
 
''สมรสกับแพทย์หญิงกุหลาบ จิตต์มิตรภาพ'' มีบุตรชาย 2 คน
คือ นายแพทย์ศัลยวิทย์ จิตต์มิตรภาพ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรสาสตร์และโรคระบบทางเดินอาหาร
และนายภาวิชญ์ จิตต์มิตรภาพ กำลังศึกษาอยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<br />
9

การแก้ไข