ผลต่างระหว่างรุ่นของ "องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)"

 
อพท. ได้ดำเนินการแล้วจำนวน 18 ชุมชน ประกอบด้วย
# ตำบลแหลมกลัด [[อำเภอเมืองตราด]] จังหวัดตราด
# บ้านเปร็ดใน ตำบลห้วงน้ำขาว อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
# บ้านสลัก ตำบลท่าโสม [[อำเภอเขาสมิง]] จังหวัดตราด
# ตำบลเกาะสีชัง [[อำเภอเกาะสีชัง]] จังหวัดชลบุรี
# ตำบลเกาะเกร็ด [[อำเภอปากเกร็ด]] จังหวัดนนทบุรี
# ตำบลอัมพวา [[อำเภออัมพวา]] จังหวัดสมุทรสงคราม
# บ้านทาป่าเปา ตำบลทาปลาดุก [[อำเภอแม่ทา]] จังหวัดลำพูน
# บ้านเขาเพ-ลา ตำบลสมอทอง [[อำเภอท่าชนะ]] จังหวัดสุราษฎร์ธานี
# บ้านวอแก้ว ตำบลวอแก้ว [[อำเภอห้างฉัตร]] จังหวัดลำปาง
# บ้านท่าล้ง ตำบลห้วยไผ่ [[อำเภอโขงเจียม]] จังหวัดอุบลราชธานี
# บ้านบางโรง ตำบลป่าคลอก [[อำเภอถลาง]] จังหวัดภูเก็ต
# ตำบลเนินเพิ่ม [[อำเภอนครไทย]] จังหวัดพิษณุโลก
# ตำบลพรุใน [[อำเภอเกาะยาว]] จังหวัดพังงา
# ตำบลเชียงดาว [[อำเภอเชียงดาว]] จังหวัดเชียงใหม่
# วัดปากคลองมะขามเฒ่า [[อำเภอวัดสิงห์]] จังหวัดชัยนาท
# ตำบลเกาะเกิด [[อำเภอบางปะอิน]] จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
# บ้านห้วยสะพาน ตำบลหนองโรง [[อำเภอพนมทวน]] จังหวัดกาญจนบุรี
# [[อำเภอเวียงเก่า]] จังหวัดขอนแก่น
# [[อำเภอเมืองน่าน]] จังหวัดน่าน
 
==การบริหารงาน==
54,729

การแก้ไข