ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมถวิล สังขะทรัพย์"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
[[หมวดหมู่:บุคคลที่เกิดในปี พ.ศ. 2460]]
[[หมวดหมู่:บุคคลที่เสียชีวิตในปี พ.ศ. 2554]]
[[หมวดหมู่:ชาวกรุงเทพมหานคร]]
[[หมวดหมู่:อาจารย์]]
2,527

การแก้ไข