ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ฌาน"

เพิ่มขึ้น 274 ไบต์ ,  16 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{พุทธศาสนา}}[[หมวดหมู่:หลักธรรมในพุทธศาสนา]]
'''ฌาน''' หมายถึง การเพ่งอารมณ์จนใจแน่วแน่เป็นอัปปนาสมาธิ ภาวะจิตสงบประณีต ซึ่งมี[[สมาธิ]]เป็นองค์ธรรมหลัก
 
==ฌาน 2==
ฌานแบ่งออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆ ได้แก่
* พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต). "พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์".
* [http://84000.org/tipitaka/dic/ พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต). "พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลธรรม".]
 
[[หมวดหมู่:หลักธรรมในพุทธศาสนา]]
 
[[ar:ذيانا]]
[[cs:Džhána]]
[[de:Dhyana]]
[[en:Dhyana]]
[[fr:Dhyāna]]
[[it:Dhyana]]
[[nl:Dhyana]]
[[pt:Dhyana]]
[[fi:Dhyana]]
[[sv:Dhyana]]
[[vi:Thiền]]