ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โอตตัปปะ"

(แก้ข้อความ+หมวดหมู่)
[[พระธรรมกิตติวงศ์]] (ทองดี สุรเตโช) ป.ธ. ๙ [[ราชบัณฑิต]] ''พจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสน์ ชุด คำวัด'', [[วัดราชโอรสาราม]] กรุงเทพฯ พ.ศ. 2548
 
[[หมวดหมู่:หลักธรรมในพุทธศาสนา|อโอตตัปปะ]]