ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
}}
 
'''คณะเกษตรศาสตร์''' '''มหาวิทยาลัยขอนแก่น''' ({{lang-en|Faculty of Agriculture, Khon Kaen University}}) เป็น[[ส่วนราชการ]][[ประเทศไทย|ไทย]]ระดับ[[คณะวิชา]] สังกัด[[มหาวิทยาลัยขอนแก่น]] [[กระทรวงศึกษาธิการ]] เป็นคณะวิชาที่จัดตั้งขึ้นพร้อมกับคณะวิทยาศาสตร์ - และอักษรศาสตร์ (ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น[[คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น|คณะวิทยาศาสตร์]]) และ[[คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น|คณะวิศวกรรมศาสตร์]] ซึ่งได้ถือว่าเป็นคณะแรกตั้งของการสถาปนามหาวิทยาลัย ถือว่าเป็นสถาบันการศึกษาทางด้านเกษตรศาสตร์แห่งแรกในภูมิภาค
<br><br>รหัสหน่วยงานในระบบทะเบียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น : 03
 
2,290

การแก้ไข