ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น"

ดูเพิ่ม [[รายนามบุคคลที่มีชื่อเสียงจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น]]
 
* [[หม่อมหลวงจักรานพคุณ ทองใหญ่|หม่อมหลวง จักรานพคุณ ทองใหญ่]] (ศิษย์เก่า) : นักวิชาการเกษตร นักเขียนชาวไทย
* [[วสุ ห้าวหาญ]] (ศิษย์เก่า) : นักแต่งเพลง
* [[มาลีรัตน์ แก้วก่า]] (ศิษย์เก่า) : นักการเมือง
* [[วสุ ห้าวหาญ]] (ศิษย์เก่า) : นักแต่งเพลง
* [[สมจิตต์ ยอดเศรณี|รองศาสตราจารย์ ดร.สมจิตต์ ยอดเศรณี]] (อดีตอาจารย์) : อดีตอธิการบดี[[มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี]]
* [[อรรถ อินทลักษณ์]] (ศิษย์เก่า) : อธิบดี[[กรมส่งเสริมการเกษตร]] [[กระทรวงเกษตรและสหกรณ์]]
* [[อารันต์ พัฒนโนทัย|ศาสตราจารย์ ดร.อารันต์ พัฒนโนทัย]] (อาจารย์) : [[เมธีวิจัยอาวุโส สกว.]]
* [[เอกชัย โชติรุ่งโรจน์]] (ศิษย์เก่า) : นักดนตรี สมาชิกวง [[แทททู คัลเล่อร์|Tattoo Colour]]
* [[อรรถ อินทลักษณ์]] (ศิษย์เก่า) : อธิบดี[[กรมส่งเสริมการเกษตร]] [[กระทรวงเกษตรและสหกรณ์]]
* [[หม่อมหลวงจักรานพคุณ ทองใหญ่|หม่อมหลวง จักรานพคุณ ทองใหญ่]] (ศิษย์เก่า) : นักวิชาการเกษตร นักเขียนชาวไทย
* [[สมจิตต์ ยอดเศรณี|รองศาสตราจารย์ ดร.สมจิตต์ ยอดเศรณี]] (อดีตอาจารย์) : อดีตอธิการบดี[[มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี]]
 
'''หมายเหตุ''' รายนามดังกล่าว จัดเรียงชื่ิอและนามสกุลตามตัวอักษร
2,290

การแก้ไข