ผลต่างระหว่างรุ่นของ "นางกุสาวดี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{เก็บกวาด}}
 
'''พระนางกุสาวดี''' หรือ '''เจ้านางกุสาวดี''' เป็นอิสตรีที่มีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ไทยอีกพระองค์ โดยมีส่วนเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับพระมหากษัตริย์ไทยในสมัยอยุธยาถึง 3 พระองค์ คือ [[สมเด็จพระนารายณ์มหาราช]] [[สมเด็จพระเพทราชา]] และ [[สมเด็จพระสรรเพชญที่ 78]] (สมเด็จพระสุริเยนทราธิบดี )หรือ หรือพระนามที่เป็นที่รู้จักกันดีว่า '''สมเด็จพระเจ้าเสือ''') จะกล่าวไปแล้ว '''พระนางกุสาวดี''' นั้นมีความเกี่ยวพันกับพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์ "บ้านพลูหลวง" ของกรุงศรีอยุธยาทั้ง 7 พระองค์ รวมทั้ง สมเด็จพระนารายมหาราชแห่งราชวงศ์ปราสาททองแล้ว รวมทั้งหมดเป็น 8 พระองค์
 
== พระประวัติ ==
 
ตามประวัติเท่าที่สืบค้นได้ในพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา และอาณาจักรล้านนา กล่าวว่า''' พระนางกุสาวดี'''หรือมักนิยมเรียกว่า เจ้านางกุสาวดี นั้น เดิมชื่อ มีพระนามว่า '''เจ้านางกุลธิดา''' เป็นพระธิดาในพญาแสนหลวง ซึ่งเป็น[[เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่]] ในสมัย [[พ.ศ. 2193]] (ขณะนั้นเป็นเมืองขึ้นแก่[[พม่า]]) ครองเมืองได้ 13 ปี ใน พ.ศ. 2205 ก็เสียเมืองให้แก่[[เจ้าพระยาโกษาธิบดี (เหล็ก)]] ซึ่งเป็นแม่ทัพในรัชสมัยของ[[สมเด็จพระนารายณ์มหาราช...]] ในครั้งนั้น เจ้านางกุลธิดาได้ถูกนำตัวมาถวายเป็นบาทบาจาริกาแก่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชเป็นพระสนม นามว่า พระสนมกุสาวดี ต่อมา สมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้ยกพระนางให้อภิเษกกับพระเพทราชา ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งเป็น '''เจ้ากรมช้าง''' กล่าวกันว่า ขณะนั้นพระนางได้ทรงครรภ์พระโอรสกับสมเด็จพระนารายณ์แล้ว แต่เกิดความละอายที่มีลูกกับหญิงลาว (ซึ่งแต่เดิมไทยอยุธยาถือว่า[[เชียงใหม่]]หรืออาราจักร[[อาณาจักรล้านนา]]ก็เป็นลาวเหมืองกับล้านช้าง-หลวงพระบาง-เวียงจันทร์ และดูถูกว่าต่ำต้อยกว่าไทยที่อยุธยาหรือรัตนโกสินทร์{{อ้างอิง}}) ซึ่งเจึงยกจึงพระราชทานนางนั้นให้แก่พระเพทราชาดูแลต่อ กล่าวกันว่าหลังจากที่พระนางได้ให้ประสูติพระโอรสที่ตำบลโพธิประทับช้าง [[จังหวัดพิจิตร]] (บริเวณ[[วัดโพธิประทับช้าง]]ในปัจจุบัน)แล้ว ก็ไม่มีผู้ใดได้พบพระนางกลับมาที่วังอีกนามว่า ...เจ้าเดื่อ หรือ มะเดื่อ ดังนั้น พระโอรสที่ประสูติจากพระนางจึงเป็น บุตรบุญธรรมของ พระเพทราชา ...ซึ่งต่อมาก็คือ '''หลวงสรศักดิ์ ([[สมเด็จพระเจ้าเสือ)''']] พระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาต่อมานั่นเอง...
 
ต่อมาเมื่อ[[สมเด็จพระนารายณ์สิ้นพระชนม์มหาราช]]สวรรคตแล้ว '''หลวงสรศักดิ์ (สมเด็จพระเจ้าเสือ)''' ได้เป็นกำลังสำคัญในการผลักดันให้''' พระเพทราชา'''บิดาบุญธรรม ยึดอำนาจ โดยพระองค์กำจัดผู้มีสิทธิสืบราชสมบัติ 3 รายพระองค์ คือ พระราชอนุชาของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 2 องค์ของพระเจ้าแผ่นดินสมัยนั้น คือพระเจ้า [[สมเด็จเจ้าฟ้าอภัยทศ]]และ[[สมเด็จเจ้าฟ้าน้อย]] รวมทั้ง โอรสบุญธรรม คือ [[พระปีย์]] โดยมีพระสงฆ์จำนวนหนึ่งที่ไม่พอใจบาทหลวง[[คริสต์ศาสนา]]เข้าร่วม{{อ้างอิง}} รวมทั้งกองกำลังจากกองทหารมอญที่เข้ามารับราชการอยู่ในไทยเป็นกำลังในการสนับสนุนการยึดอำนาจ ตั้งแล้วจึงปราบดาภิเษกพระเพทราชาขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาแทนและสถาปนาราชวงศ์ใหม่ คือ [[ราชวงศ์บ้านพลูหลวง]]เป็นปฐมกษัตริย์ของราชวงศ์บ้านพลูหลวง... แทน
 
ต่อมา เมื่อ '''สมเด็จพระเพทราชา'''สวรรคต สิ้นพระชนม์ '''สมเด็จพระเจ้าเสือ''' ซึ่งเป็นพระราชโอรสของ พระนางกุสาวดี หรือ เจ้านางกุลธิดา](ธิดาเจ้าครองนครเชียงใหม่) จึงยึดอำนาจจากพระโอรสของพระเพทราชาขึ้นเป็น พระมหากษัตริย์แห่งอาณาจักรอยุธยา โดยเป็นกษัตริย์ของราชวงศ์บ้านพลูหลวงองค์ที่ 2 ...และต่อมาพระโอรสของ สมเด็จพระเจ้าเสือ ก็ได้สืบทอดเป็นกษัตริย์ของอาณาจักรซึ่งถือว่าเป็น '''"พระราชนัดดา"''' ของพระนางกุสาวดีนั่นเอง '''ก็ได้ครองราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์ของกรุงศรีอยุธยาสืบต่อมา ด้วยเหตุนี้ พระนางกุสาวดี หรือ มเหสีกุสาวดี จึงมีส่วนเกี่ยวข้องกับ พระมหากษัตริย์ในราชวงศ์บ้านพลูหลวง ทุกพระองค์'''...และเป็นมเหสีเทวีของพระมหากษัติริย์ 2 ยุคสมัย คือในสมัย [[สมเด็จพระนารายณ์มหาราช]] และ [[พระเพทราชา]]
 
==อ้างอิง==
* [http://watphopratabchang.igetweb.com/index.php?mo=3&art=73720 ประวัติ วัดโพธิ์ประทับช้าง จากพระราชพงศาวดารกรุงเก่า]
* [http://www.sema.go.th/files/Content/Social/k4/0043/sky_high/6.html ประวัติกษัตริย์ราชวงศ์บ้านพลูหลวง]
* [http://www.sanyasi.org/index.php?lay=show&ac=article&Id=528270&Ntype=6 ตำนานเมืองเชียงใหม่]
 
5,644

การแก้ไข