ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าอินจงแห่งโชซ็อน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(บริการเปลี่ยนหมวดหมู่อัตโนมัติด้วยบอต)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
==พระบรมวงศานุวงศ์==
*พระราชบิดา: [[พระเจ้าจุงจง]] (중종)
*พระราชมารดา: พระมเหสีชางฮยอนชังกยอง จากตระกูลยุน (정현왕후장경왕후 윤씨)
*พระมเหสี และ พระสนม
** พระมเหสีอินซอง จากตระกูลปาร์ค (인성왕후 박씨)
**พระสนมซุกบิน ตระกูลยุน
**พระสนมฮเยบิน ตระกูลจอง
*พระโอรส และ พระธิดา
** ไม่มี
2,121

การแก้ไข