ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วรรณะ (ศาสนาฮินดู)"

เชื่อว่ามีเจตนาดีครับ
(เชื่อว่ามีเจตนาดีครับ)
{{เก็บกวาด}}
'''วรรณะ''' ในหลักความเชื่อของ[[ศาสนาฮินดู]] ได้แบ่งคนที่อยู่เป็น 4 วรรณะ (varna) มีหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปตามความสำคัญของแต่ละบุคคล เพื่อแบ่งหน้าที่ทางสังคม คือ
 
# '''กษัตริย์''' (Kshatriyas) - บุคคลผู้อยู่ในชั้นการปกครอง บ้านเมือง
และยังขึ้นกับการทำอาชีพของคนนั้นๆด้วย เช่น คนวรรณะพราหมณ์ ถ้าทำอาชีพแบบศูทร 7 ชั่วคน ก็จะเป็นวรรณะศูทร เป็นต้น
และวรรณะสังกรยกเว้นจัณฑาลก็สามารถเข้าสู่ 4 วรรณะแรกได้ เช่น ตระกูลพราหมณ์ชายที่แต่งงานกับหญิงวรรณะนิษาทะมาแล้ว7ชั่วคน ลูกที่เกิดมาในรุ่นต่อมาจะมีวรรณะพราหมณ์
 
== อ้างอิง ==
* [http://www.watyarn.net.nz/Four_Ashrams.htm วัดญานประทีป ประเทศนิวซีแลนด์]
* ประวัติศาสตร์เอเซียใต้ โดยประภัสสร บุญประเสริฐ
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
{{โครงส่วน}}
 
[[หมวดหมู่:ศาสนาฮินดู]]
[[หมวดหมู่:ชนชั้นทางสังคม]]
{{โครงมนุษย์}}
 
[[bg:Варна (кастов ред)]]