ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ชีวกโกมารภัจจ์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เขียนอย่างนี้ใช้ได้ไหมครับ ส่วนเว็บที่เอามาลงน่าจะเป็นประโยชน์แก่ทุกเพศทุกวัย คงเป็น)
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
* [http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=6286 หมอชีวกโกมารภัจจ์ (ลานธรรมจักร)]
* [http://www.thaibuddhiststore.com/%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A5/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B9%8C-5-%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%A7-%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87 ธนารัตนโชติสังฆภัณฑ์] หมอชีวกโกมารภัจจ์ ปิดทอง
* [http://www.thaibuddhiststore.com/%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A5/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B9%8C-5-%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%A7-%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B9 ธนารัตนโชติสังฆภัณฑ์] หมอชีวกโกมารภัจจ์ สีมันปู
* [http://www.thaibuddhiststore.com/%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A5/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B9%8C-5-%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%A7-%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B9-%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2 ธนารัตนโชติสังฆภัณฑ์] หมอชีวกโกมารภัจจ์ สีมันปู ปิดลาย
 
 
[[หมวดหมู่:บุคคลในพุทธประวัติ]]
40

การแก้ไข