ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประมวล สภาวสุ"

 
{{เกิดปี|2470}}{{ตายปี|2545}}
 
{{คณะรัฐมนตรีคณะที่ 46 ของไทย}}
{{รองนายกรัฐมนตรีของไทย}}
{{รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง}}
[[หมวดหมู่:ชาวอยุธยา]]
[[หมวดหมู่:นักการเมืองไทย]]
[[หมวดหมู่:รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมไทย]]
[[หมวดหมู่:สมาชิกขบวนการเสรีไทย]]
[[หมวดหมู่:สมาชิกเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ม.ป.ช.]]