ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประวิช รัตนเพียร"

จัดรูปแบบ +เก็บกวาดด้วยสจห.
(จัดรูปแบบ +เก็บกวาดด้วยสจห.)
{{กล่องข้อมูล นักการเมือง
| name = ดร.ประวิช รัตนเพียร
| image = [[ไฟล์:pravich R.gif]]|300px
| order = [[รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]]
| primeminister = [[พันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร]]
}}
 
'''ดร.ประวิช รัตนเพียร ''' ([[11 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2499]]) อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการ[[กระทรวงพาณิชย์]] อดีต [[ผู้แทนการค้าไทย]] อดีตรัฐมนตรีว่าการ[[กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ประเทศไทย)|กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]] คนที่ 25 และอดีตอธิการบดี[[มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต]]
 
== ครอบครัว ==
'''มีบุตร-ธิดา จำนวน 4 คน'''
* คนที่ 1 นายพิชญ์ รัตนเพียร กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก [[จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]]
* คนที่ 2 นายปริน รัตนเพียร กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก [[มหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์]]
* คนที่ 3 นางสาววิชภรณ์ รัตนเพียร จบปริญญาโทที่ UNIVERSITY OF WESTMINSPER กำลังศึกษาระดับปริญาเอกที่ สหราชอาณาจักร
* คนที่ 4 นางสาวปรินดา รัตนเพียร กำลังศึกษาที่ ST.CATHERINE ประเทศอังกฤษ
* พ.ศ. 2531 – 2534 - ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมัยที่ 1 กรุงเทพมหานคร (24 กรกฎาคม 2531)
* พ.ศ. 2537 – 2538 - ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (พลเอกอาทิตย์ กำลังเอก)
* พ.ศ. 2539 - ได้รับเลือกตั้งเป็น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมัยที่ 2 [[จังหวัดนครราชสีมา ]] (17 พฤศจิกายน 2539) รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (นายกร ทัพพะรังสี)
* พ.ศ. 2541 – 2542 - ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
* มีส่วนสำคัญในการผลักดัน : ตราสัญลักษณ์ไทย Thailand Brand , มาตรการส่งเสริมการเปิดตลาดใหม่ , มาตราการส่งเสริมธุรกิจบริการ
* มีส่วนสำคัญในการผลักดัน : Thailand : Medical Hub of Asia
* พ.ศ. 2548 - กรรมการ[[คณะกรรมการการอุดมศึกษา]] วาระที่ 1
* พ.ศ. 2548 - 2549 - ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการ[[กระทรวงวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี ]] (2 สิงหาคม 2548)
* มีส่วนสำคัญในการผลักดัน : การสร้างความตระหนักของสังคมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาทิ รายการ Mega Clever
* พ.ศ. 2551 - [[กรรมการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน]] BOI,ประธานอนุกรรมการนโยบายและพิจารณาส่งเสริมการลงทุน
{{สืบตำแหน่งพิเศษเริ่ม}}
{{สืบตำแหน่งพิเศษ
| สี1 = #E9E9E9
| สี2 =
| สี3 = #E9E9E9
| รูปภาพ = Science.png
| ตำแหน่ง = [[รายนามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย|รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]] ([[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 55 ของไทย|ครม. 55]])
| จำนวนตำแหน่ง =
| ก่อนหน้า = [[กร ทัพพะรังสี |นายกร ทัพพะรังสี ]]
| จำนวนก่อนหน้า =
| ถัดไป = [[ยงยุทธ ยุทธวงศ์|นายยงยุทธ ยุทธวงศ์]]
| จำนวนถัดไป =
| ช่วงเวลา = [[20 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2551]]
}}
{{จบกล่อง}}
12,810

การแก้ไข