ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอวานรนิวาส"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
* '''เทศบาลตำบลหนองแวง''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองแวงทั้งตำบล
* '''เทศบาลตำบลนาซอ''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาซอทั้งตำบล
* '''เทศบาลตำบลกุดเรือคำ''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกุดเรือคำทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลวานรนิวาส''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวานรนิวาส (นอกเขตเทศบาลตำบลวานรนิวาส)
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเดื่อศรีคันไชยทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาคำทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคอนสวรรค์ทั้งตำบล
* '''เทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือคำ''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกุดเรือคำทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองแวงใต้ทั้งตำบล
 
123,990

การแก้ไข