ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ชิคาซอว์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(หน้าใหม่: {{ระวังสับสน|ชาติชิคาซอว์}} {{ใช้ปีคศ|width=270px}} {{ethnic group| |group=ชิคาซอว์<br><small>Chic...)
 
ชิคาซอว์เป็นส่วนหนึ่งของ[[Mississippian culture|อารยธรรมมิสซิสซิปปี]]ที่มีถิ่นฐานอยู่ทั่วไปในบริเวณลุ่มแม่น้ำ[[แม่น้ำมิสซิสซิปปี]] ก่อนที่จะได้พบกับชาวยุโรปเป็นครั้งแรกชิคาซอว์ย้ายไปทางตะวันออกไปตั้งถิ่นฐานอยู่ในบริเวณทางตะวันออกของลุ่มแม่น้ำ[[แม่น้ำมิสซิสซิปปี]]
 
ในคริสต์ศตวรรษที่ 19 ชอคทอว์ก็ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งใน “[[ชนเผ่าผู้มีวัฒนธรรมทั้งห้า]]” (Five Civilized Tribes) ผู้ถูกบังคับให้ขายดินแดนบ้านเกิดของตนเองแก่รัฐบาลสหรัฐอเมริกาในปี ค.ศ. 1832 เพื่อแลกเปลี่ยนกับการโยกย้ายไปยัง[[เขตสงวนอินเดียน]]ใน[[โอคลาโฮมา]]ระหว่างการดำเนินนโยบายตาม[[รัฐบัญญัติว่าด้วยการโยกย้ายถิ่นฐานของชาวอเมริกันอินเดียน]]ของรัฐบาลสหรัฐ ในปัจจุบันชิคาซอว์ส่วนใหญ่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในรัฐ[[โอคลาโฮมา]] ก่อนหน้านั้นก็ตั้งถิ่นฐานอยู่ในบริเวณทางตะวันออกเฉียงเหนือของลุ่มแม่น้ำ[[แม่น้ำมิสซิสซิปปี]]จนกระทั่งมาถูกกึ่งบังคับให้โยกย้าย
 
== อ้างอิง ==
17,893

การแก้ไข