ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ราชวงศ์สุโขทัย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| titles = [[พระมหากษัตริย์]]แห่ง[[กรุงศรีอยุธยา]]
| founder = [[สมเด็จพระมหาธรรมราชา]]
| final ruler = [[สมเด็จพระอาทิตยวงศ์]]
| current head =
| founding year =[[ พ.ศ. 2112]]
| dissolution = [[พ.ศ. 2173]]
| deposition =
| nationality = [[ไทย]]
ผู้ใช้นิรนาม