ผลต่างระหว่างรุ่นของ "น็อทร์ดามดูว์โอ"

 
==แหล่งที่ตั้ง==
โบสถ์แห่งนี้ตั้งอยู่บนเนินเขาใกล้กับเมือง Belfort ในฝรั่งเศสตะวันออก ที่ซึ่งเคยมีโบสถ์แสวงบุญอุทิศให้แก่[[พระแม่มารี]] แต่ได้ถูกทำลายลงในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง หลังจากที่สงครามได้สิ้นสุดลงมันก็ถูกวางแผนว่าจะสร้างอยู่บนทำเลเดิม
ชาเปล โนเทรอดาม ดู โอท์ เป็นสถานที่บูชาสำหรับโบสถ์โรมันแคทอลิคในรงชอง ประเทศฝรั่งเศส มันถูกสร้างขึ้นเพื่อโบสถ์ลักษณะใหม่ที่ยังต้องการคงความสัมพันธ์กับแบบเดิม และเพื่อที่จะต่อต้านกับการเสื่อมโทรม ผู้ปฏิรูปของโบสถ์ได้มองเห็นถึงวิธีที่จะฟื้นฟูจิตวิญญานของโบสถ์โดยการโอบรับแนวคิดของศิลปะและสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ หลวงพ่อ Marie-Alain Couturier ผู้ที่เคยสนับสนุนเงินทุนให้กับเลอกอร์บูซีเยในงาน La Tourette ยังเป็นคนขับเคลื่อนโครงการที่แสนพิเศษนี้ให้สำเร็จได้ในปี 1954
 
ชาเปล โนเทรอดาม ดู โอท์ เป็นสถานที่บูชาสำหรับโบสถ์โรมันแคทอลิคในรงชอง ประเทศฝรั่งเศส มันถูกสร้างขึ้นเพื่อโบสถ์ลักษณะใหม่ที่ยังต้องการคงความสัมพันธ์กับแบบเดิม และเพื่อที่จะต่อต้านกับการเสื่อมโทรม ผู้ปฏิรูปของโบสถ์ได้มองเห็นถึงวิธีที่จะฟื้นฟูจิตวิญญานของโบสถ์โดยการโอบรับแนวคิดของศิลปะและสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ หลวงพ่อ Marie-Alain Couturier ผู้ที่เคยสนับสนุนเงินทุนให้กับเลอกอร์บูซีเยในงาน La Tourette ยังเป็นคนขับเคลื่อนโครงการที่แสนพิเศษนี้ให้สำเร็จได้ในปี 1954
โบสถ์ในรงชองแห่งนี้ยังเป็นผลงานเดียวของเลอกอร์บูซีเยที่ปลีกห่างออกจากหลักการของเขาที่คำนึงถึงความสากลและสุนทรียภาพของเครื่องจักร เพื่อที่จะตอบสนองกับความจำเพาะของสถานที่ ในความคิดของเลอกอร์บูซีเย สถานที่นี้ได้สื่อถึงความเป็นจิตวิญญานในตัวมันออกมาได้อย่างแรงกล้า ด้วยเส้นขอบฟ้าที่สามารถมองเห็นได้จากทั้งสี่ด้านของเนินเขาและยังเป็นมรดกทางประวัติศาสตร์ที่ถูกสืบทอดกันมานานนับศตวรรษที่เป็นสถานที่สักการะ
 
โบสถ์ในรงชองแห่งนี้ยังเป็นผลงานเดียวของเลอกอร์บูซีเยที่ปลีกห่างออกจากหลักการของเขาที่คำนึงถึงความสากลและสุนทรียภาพของเครื่องจักร เพื่อที่จะตอบสนองกับความจำเพาะของสถานที่ ในความคิดของเลอกอร์บูซีเย สถานที่นี้ได้สื่อถึงความเป็นจิตวิญญานในตัวมันออกมาได้อย่างแรงกล้า ด้วย[[เส้นขอบฟ้า]]ที่สามารถมองเห็นได้จากทั้งสี่ด้านของเนินเขาและยังเป็นมรดกทางประวัติศาสตร์ที่ถูกสืบทอดกันมานานนับศตวรรษที่เป็นสถานที่สักการะ
มรดกทางประวัติศาสตร์มากมายได้ถูกจารึกลงไปในชั้นดินตั้งแต่สมัยผู้บูชาพระอาทิตย์ ชาวโรมัน ไปถึงผู้ที่นับถือพระแม่มารีในยุคสมัยกลาง รวมไปถึงช่วงโบสถ์สมัยใหม่และการต่อสู้ที่ต้านกับการครอบครองของชาวเยอรมัน เลอกอร์บูซีเยยังสามารถสัมผัสได้ถึงความศักดิ์สิทธิ์ที่มีระหว่างเนินเขากับสถานที่รอบข้าง ซึ่งก็คือภูเขา Jura ที่อยู่ไกลออกไปเป็นจุดเด่นของภูมิประเทศ
 
มรดกทางประวัติศาสตร์มากมายได้ถูกจารึกลงไปใน[[ชั้นดิน]]ตั้งแต่สมัย[[ผู้บูชาพระอาทิตย์]] [[ชาวโรมัน]] ไปถึงผู้ที่นับถือพระแม่มารีใน[[ยุคสมัยกลาง]] รวมไปถึงช่วงโบสถ์สมัยใหม่และการต่อสู้ที่ต้านกับการครอบครองของชาวเยอรมัน เลอกอร์บูซีเยยังสามารถสัมผัสได้ถึงความศักดิ์สิทธิ์ที่มีระหว่างเนินเขากับสถานที่รอบข้าง ซึ่งก็คือภูเขา Jura ที่อยู่ไกลออกไปเป็นจุดเด่นของภูมิประเทศ
ธรรมชาติของสถานที่จะมีผลต่อสถาปัตยกรรมทั้งหมด ทำให้มีส่วนที่คล้ายคลึงกับ Acropolis อยู่หลายข้อ เริ่มจากทางขึ้นจากตีนเขาที่มีเหตุการณ์ทางด้านสถาปัตยกรรมและภูมิทัศน์ไประหว่างทาง ก่อนที่จะมาสิ้นสุดลง ณ sanctus sanctorum หรือตัวโบสถ์นั่นเอง คุณจะไม่สามารถมองเห็นตัวอาคารได้จนกว่าที่จะถึงบริเวณยอดเขา และจากจุดสูงสุดนั้นทัศนียภาพอันตระการตาจะมีให้เห็นไปทั่วทุกสารทิศ
 
ธรรมชาติของสถานที่จะมีผลต่อสถาปัตยกรรมทั้งหมด ทำให้มีส่วนที่คล้ายคลึงกับ [[Acropolis]] อยู่หลายข้อ เริ่มจากทางขึ้นจากตีนเขาที่มีเหตุการณ์ทางด้านสถาปัตยกรรมและภูมิทัศน์ไประหว่างทาง ก่อนที่จะมาสิ้นสุดลง ณ sanctus sanctorum หรือตัวโบสถ์นั่นเอง คุณจะไม่สามารถมองเห็นตัวอาคารได้จนกว่าที่จะถึงบริเวณยอดเขา และจากจุดสูงสุดนั้นทัศนียภาพอันตระการตาจะมีให้เห็นไปทั่วทุกสารทิศ
 
==โครงสร้าง==