ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าทศรถเมารยะ"

แจ้งต้องการหมวดหมู่ +เก็บกวาดด้วยสจห.
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(แจ้งต้องการหมวดหมู่ +เก็บกวาดด้วยสจห.)
{{ต้องการหมวดหมู่}}
'''พระเจ้าทศรถ เมารยะ''' เป็น[[จักรพรรดิ]]องค์ที่ 4 แห่ง[[ราชวงศ์โมริยะ]]ครองราชย์ระหว่าง พ.ศ. 311-319 ทรงเป็นพระราชนัดดาใน
[[พระเจ้าอโศกมหาราช]] เมื่อพระอัยกาสวรรคตในปี พ.ศ. 311 พระองค์จึงขึ้นครองราชย์แทน เนื่องจากพระปิตุลานั้นพระเนตรบอด ขณะนั้นพระองค์ทรงมีพระชนม์ได้
20 พรรษา ทรงครองราชย์ได้เพียง 8 ปีก็สวรรคตในปี พ.ศ. 319 พระโอรสของพระปิตุลาทรงพระนามว่าสัมประติจึงขึ้นครองราชย์แทน
 
{{เริ่มกล่อง}}
{{สืบราชสมบัติ
| ก่อนหน้า = [[พระเจ้าอโศกมหาราช]]
| ถัดไป = [[พระเจ้าสัมประติ]]
}}
{{จบกล่อง}}
 
{{เกิดปี|291}}{{ตายปี|319}}
{{birth|-252}}{{death|-224}}
{{โครงชีวประวัติ}}
 
[[ang:Dasaratha Maurya]]
[[en:Dasaratha Maurya]]
131,055

การแก้ไข