ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เทศบาลเมืองมาบตาพุด"

แก้ไข โทรศัพท์ / เวบไซด์
(แก้ไข โทรศัพท์ / เวบไซด์)
<!-- ข้อมูลสำนักงาน (ข้อมูลเพิ่มเติม) -->
|สำนักงาน= สำนักงานเทศบาลเมืองมาบตาพุด [[อำเภอเมืองระยอง]] [[จังหวัดระยอง]]
|โทรศัพท์= 0 4425 6500-3868-5562-6
|โทรสาร= 0-3868-7981
|เว็บไซต์= http://www.emaptaphutmaptaphutcity.com/go.th http://www.emaptaphutmaptaphutcity.com/go.th
}}
'''เทศบาลเมืองมาบตาพุด''' ตั้งอยู่ในเขต[[อำเภอเมืองระยอง]]และบางส่วนของ[[อำเภอนิคมพัฒนา]] [[จังหวัดระยอง]] โดยห่างจาก[[เทศบาลนครระยอง|ตัวเมืองระยอง]]ประมาณ 8 กิโลเมตร และห่างจาก[[กรุงเทพมหานคร]]ตาม[[ถนนสุขุมวิท]]เป็นระยะทาง 204 กิโลเมตร
1

การแก้ไข