ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอแม่ลาว"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
* '''เทศบาลตำบลป่าก่อดำ''' ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลป่าก่อดำและบางส่วนของตำบลจอมหมอกแก้ว
* '''เทศบาลตำบลแม่ลาว''' ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลดงมะดะ
* '''องค์การบริหารส่วนเทศบาลตำบลดงมะดะ''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดงมะดะ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลแม่ลาว)
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลป่าก่อดำ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลป่าก่อดำ)
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบัวสลีทั้งตำบล
166,314

การแก้ไข