ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปางมารวิชัย"

เก็บกวาดทันใจด้วยสจห.
(เก็บกวาดทันใจด้วยสจห.)
{{รอการตรวจสอบ}}
[[ภาพไฟล์:ปางมารวิชัย.jpg|thumb|200px|ลักษณะพระพุทธรูปปางมารวิชัย ([[พระพุทธชินราช (พิษณุโลก)|พระพุทธชินราช]] ปางมารวิชัย ศิลปะสุโขทัย)]]
'''ปางมารวิชัย''' เป็นชื่อเรียกของพระพุทธรูปลักษณะนั่งขัดสมาธิราบ (เหมือน[[ปางสมาธิ]]หรือปางตรัสรู้) หรือ ขัดสมาธิเพชร เหมือน[[ปางขัดสมาธิเพชร]] แต่[[พระหัตถ์]]เบื้องขวาคว่ำที่[[พระเพลา]] ปลายนิ้วพระหัตถ์ชี้ลงแผ่นดิน หมายถึงเรื่อง[[พระพุทธประวัติ]]เมื่อทรงอ้าง[[พระธรณี]]เป็นพยานแก่[[พระยามาร]] เครื่องประกอบมักทำเป็นรูป[[ยักษ์]][[มาร]] และ[[นางแม่พระธรณี]]บีบมวยผม
== ประวัติ ==
 
พระบรมโพธิสัตว์ (พระพุทธเจ้าก่อนบรรลุธรรม) ได้เสด็จไปประทับใต้ต้นมหาโพธิ์ในเวลาเย็น และนั่งสมาธิกำหนดจิตเจริญสมาธิภาวนา เพื่อการบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณ แต่จิตของพระองค์ แทนที่จะคิดไปในทาง โลกุตตรธรรม กลับหันไปคิดถึง โลกิยสุข แต่เมื่อครั้งอยู่ครองเรือน ในหนหลัง และผู้แต่งปฐมสมโพธิกถา ได้แสดงการผจญในโลกิยสุขของพระบรมโพธิสัตว์โดยใช้การผจญของ[[มาร]]เป็นสัญญลักษณ์ ดังนี้ว่าเป็น พระยาวัสสวดี[[มาร]]ซึ่งคอยติดตามพระองค์อยู่ จึงเข้าขัดขวาง โดยขี่ช้างคิรีเมขละ นำเหล่าเสนามารจำนวนมากเข้ามารบกวน หวังให้พระองค์เกรงกลัวจะได้ลุกขึ้นเสด็จหนีไป แต่พระองค์ก็ยังประทับนิ่งเป็นปกติโดยมิได้ทรงหวั่นไหว พระยามารจึงโกรธมาก สั่งให้เสนามารกลุ้มรุมกันประหารพระองค์ พระองค์จึงทรงนึกถึงบารมี 30 ทัศ ที่ทรงบำเพ็ญสั่งสมมาทุกชาติ
โดยขอให้นางแม่พระธรณีเป็นพยาน แม่พระธรณีจึงผุดขึ้นมาจากพื้นดิน แล้วบิดมวยผมจนน้ำท่วม กระแสน้ำก็พัดพาพวกเสนามารไปหมดสิ้น พระยาวัสสวดีมารจึงยอมแพ้หนีไป
== ลักษณะพระพุทธรูป ==
<gallery>
ภาพไฟล์:มารวิชัย 1.jpg|พระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะสุโขทัย
ภาพไฟล์:ปางมารวิชัย1.jpg|พระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะอยุธยา
 
</gallery>
 
== ความเชื่อและคตินิยม ==
* เป็นพระพุทธรูปประจำเดือนหก
* พระปางนี้นิยมสร้างเป็นพระประธานในพระอุโบสถ เป็นคติที่พระองค์ทรงพิชิตพระยามาร
* บ้างเรียกว่าปางผจญมาร, ปางมารสะดุ้ง (ภายหลังผิดเพี้ยนเป็นปางสะดุ้งมาร)
 
== อ้างอิง ==
* สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ [[กรมพระยาดำรงราชานุภาพ]]. '''[[ตำนานพุทธเจดีย์]]'''. ธนบุรี : โรงพิมพ์รุ่งวัฒนา, 2513
* เรื่องพระพุทธรูปปางต่างๆ หลวงบริบาลบุรีรัตน์ และนายเกษมบุญศรี (พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พิมพ์ขึ้นเพื่อพระราชทานในงานพระราชกุศลราชคฤหมงคลขึ้นพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2500
* สกุลศิลปพระพุทธรูปในประเทศไทย อาจารย์จิตร บัวบุศย์
* ศิลปในประเทศไทย ศาสตราจารย์ หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิสกุล
* http://www.dhammathai.org/pang/pang.php
 
 
44,181

การแก้ไข