ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เทคโนโลยีการศึกษา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
'''เทคโนโลยีการศึกษา''' (Educational Technology) คือการศึกษาวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้จากเนื้อหาที่นำเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเกิดจากการออกแบบการสอนตามหลักการออกแบบ การพิจารณาคุณลักษณะของผู้เรียน ความเหมาะสมของสื่อที่สอดคล้องกับลักษณะเนื้อหาการสอน
 
{{โครงความรู้}}
{{โครงการศึกษา}}
 
[[หมวดหมู่:การศึกษา]]