ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เบญจธรรม"

เพิ่มขึ้น 365 ไบต์ ,  13 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{พุทธศาสนา}}
'''เบญจธรรม''' แปลว่า, ''ธรรม'ปัญจธรรม''' 5หรือ ประการ'' 'ธรรมห้า''' หมายถึง ข้อที่ควรพึงปฏิบัติ 5 ห้าประการตามคำสอนในพุทธศาสนา ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ดีงาม เป็นเหตุให้ผู้ปฏิบัติเจริญก้าวหน้า ปลอด[[เวร]] ปลอดภัย เพิ่มพูนความดีแก่ผู้ทำ
 
เบญธรรมเป็นข้อพึงปฏิบัติห้าประการ คู่กับ '''[[เบญจศีล]]''' อันเป็นข้อไม่พึงปฏิบัติห้าประการ
เบญจธรรม 5 ประการ คือ
 
== องค์ประกอบ ==
เบญจธรรม 5 ประการ คือ ได้แก่
# '''[[เมตตา]][[กรุณา]]''' คือความรัก ความปรารถนาดีต่อผู้อื่น
# '''[[สัมมาอาชีวะ]]''' คือการประกอบสัมมาชีพ
5,455

การแก้ไข