ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:นนทบุรี"

ควรใส่สาเหตุ ทำไมย้อน
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(ควรใส่สาเหตุ ทำไมย้อน)
|groupstyle = background:#999933;color:#ffffff;
|image=[[ไฟล์:Seal Nonthaburi.png|100px]]
|group1=อำเภอ
|group1=เมือง<!--ถ้าจะไม่ใช้เขตเทศบาลเป็นเกณฑ์ถือว่าเป็นเมือง ก็ต้องเอาลิงก์เทศบาลออกไปทั้งหมด เพราะเทศบาลกับอำเภอ/ตำบลเป็นการปกครองคนละรูปแบบ เทศบาล (ที่ย่อมต้องเป็นชุมชนเมือง) ในจังหวัดหลายแห่งไม่ได้มีขอบเขตตามเขตอำเภอหรือเขตตำบล ตำบลที่มีพื้นที่กว้างขวาง แต่มีประชากรหนาแน่นอยู่เป็นแห่ง ๆ แม้ว่าในบริเวณหนึ่งอาจมีสภาพเป็นชุมชนเมือง หากอีกด้านหนึ่งยังเป็นชุมชนชนบท ก็ไม่ถือว่าตำบลนั้นเป็นเขตเมืองเต็มทั้งพื้นที่ เว้นแต่ว่าพื้นที่ของตำบลนั้นทั้งตำบลจะได้รับการจัดตั้งเป็นเทศบาล ซึ่งอย่างน้อยก็ผ่านการพิจารณาของกระทรวงมหาดไทยแล้วชัดเจน เพราะที่จริงความเป็นเมืองไม่ได้ดูจากประชากรที่หนาแน่นเท่านั้น ต้องดูรายได้และสภาพอื่น ๆ อีกด้วย มิฉะนั้นอีกหลายตำบลในจังหวัดที่มีจำนวนประชากรมากแต่ยังไม่ได้จัดตั้งเป็นเทศบาลก็จะถือว่าเป็นเขตเมือง; "Thailand divides its municipalities (thesaban) into three levels - cities (thesaban nakhon), towns (thesaban mueang) and townships (thesaban tambon)." http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_cities_in_Thailand ///*** เทศบาลตำบลไทรม้าครอบคลุมพื้นที่ตำบลไทรม้าทั้งตำบล จึงเป็นพื้นที่เดียวกัน -->
|list1=[[เทศบาลนครอำเภอเมืองนนทบุรี|นนทบุรี]] • [[เทศบาลนครปากเกร็ด|ปากเกร็ด]] • [[เทศบาลเมืองอำเภอบางบัวทอง|บางบัวทอง]] • [[เทศบาลเมืองบางกรวยอำเภอไทรน้อย|บางกรวยไทรน้อย]] • [[เทศบาลเมืองอำเภอบางศรีเมืองกรวย|บางศรีเมือง]] • [[เทศบาลตำบลปลายบาง|ปลายบาง]] • [[เทศบาลตำบลบางม่วง|บางม่วงกรวย]] • [[เทศบาลตำบลอำเภอบางใหญ่|บางใหญ่]] • [[เทศบาลตำบลไทรน้อย|ไทรน้อย]] • [[เทศบาลตำบลไทรม้าอำเภอปากเกร็ด|ไทรม้า]] • [[เทศบาลตำบลศาลากลาง|ศาลากลางปากเกร็ด]]
|group2=รถไฟฟ้า <!--สายสีม่วง และสายสีแดงอ่อนในปัจจุบัน และสายสีชมพูในอนาคต-->
|list2=[[รถไฟฟ้าสายสีม่วง|สายสีม่วง]] • [[รถไฟฟ้าสายสีชมพู|สายสีชมพู]] • [[รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงอ่อน|สายสีแดง]]<!-- • [[สถานีคลองบางไผ่|คลองบางไผ่]] • [[สถานีตลาดบางใหญ่|ตลาดบางใหญ่]] • [[สถานีสามแยกบางใหญ่|สามแยกบางใหญ่]] • [[สถานีบางพลู|บางพลู]] • [[สถานีบางรักใหญ่|บางรักใหญ่]] • [[สถานีท่าอิฐ|ท่าอิฐ]] • [[สถานีไทรม้า|ไทรม้า]] • [[สถานีพระนั่งเกล้า|พระนั่งเกล้า]] • [[สถานีแยกนนทบุรี 1|แยกนนทบุรี 1]] • <br>[[สถานีศรีพรสวรรค์|ศรีพรสวรรค์]] • [[สถานีศูนย์ราชการนนทบุรี|ศูนย์ราชการนนทบุรี]] • [[สถานีกระทรวงสาธารณสุข|กระทรวงสาธารณสุข]] • [[สถานีแยกติวานนท์|แยกติวานนท์]] • [[สถานีวงศ์สว่าง|วงศ์สว่าง]] • [[สถานีบางกรวย|บางกรวย]] • [[สถานีศูนย์ราชการนนทบุรี|ศูนย์ราชการนนทบุรี]] • <br>[[สถานีแคราย|แคราย]] • [[สถานีสนามบินน้ำ|สนามบินน้ำ]] • [[สถานีสามัคคี|สามัคคี]] • [[สถานีชลประทาน|ชลประทาน]] • [[สถานีปากเกร็ด|ปากเกร็ด]] • [[สถานีเลี่ยงเมืองปากเกร็ด|เลี่ยงเมืองปากเกร็ด]] • [[สถานีเมืองทองธานี|เมืองทองธานี]] • [[สถานีทางด่วนศรีรัช|ศรีรัช]] • [[สถานีมงกุฎวัฒนะ|มงกุฎวัฒนะ]]-->
|group3=รถยนต์ <!--ถนน และสะพานเชื่อมต่อ (ในท้องถิ่น และระหว่างจังหวัด)-->
|group3=รถยนต์<!--ถนนสายสำคัญภายในจังหวัด หรือเส้นทางที่หนาแน่น ไม่จำเป็นต้องเป็นของกรมทางหลวง ซึ่งถ้าไม่เป็นเช่นนั้นควรเป็นถนนที่มีช่องทางจราจรกว้าง มีเกาะกลางและเขตทางชัดเจน และ/หรือเป็นถนนที่คนในจังหวัดโดยทั่วไปรู้จักดีและทราบว่าอยู่บริเวณไหน-->
|list3=[[ถนนกาญจนาภิเษก|ถ.กาญจนาภิเษก]] • [[ถนนรัตนาธิเบศร์ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 301|ถ.รัตนาธิเบศร์กรุงเทพฯ-นนทบุรี]] • [[ถนนงามวงศ์วานทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 302|ถ.รัตนาธิเบศร์ และถ.งามวงศ์วาน]] • [[ถนนแจ้งวัฒนะทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304|ถ.แจ้งวัฒนะ]] • [[ถนนติวานนท์ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 306|ถ.ติวานนท์ ถ.พิบูลสงคราม <br>และถ.ประชาราษฎร์]] • [[ถนนบางกรวย-ไทรน้อยทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 307|ถ.บางกรวยศรีสมาน และถ.นนทบุรี-ไทรน้อยนนทบุรี]] • [[ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340|ถ.บางบัวทอง-สุพรรณบุรีชัยนาท]] • [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 345|ถนนบางบัวทอง-บางคูวัดถ.สาย 345]] • [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 346|ถนนถ.ปทุมธานี-บางเลน]] • <br>[[ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3110|ถ.นนทบุรี 1 และถ.สนามบินน้ำ]] • [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3215|ถ.บางกรวย-ปทุมธานีไทรน้อย]] • [[ถนนนครอินทร์|ถ.นครอินทร์]] • [[ถนนราชพฤกษ์|ถ.ราชพฤกษ์]] • [[ถนนชัยพฤกษ์|ถ.ชัยพฤกษ์]] • [[ถนนบ้านกล้วย-ไทรน้อย|ถ.บ้านกล้วย-ไทรน้อย]] • <br>[[สะพานนนทบุรี|ส.นนทบุรี]] • [[สะพานพระราม 4|ส.พระราม 4]] • [[สะพานพระนั่งเกล้าใหม่|ส.พระนั่งเกล้า 2]] • [[สะพานพระนั่งเกล้า|ส.พระนั่งเกล้า]] • [[สะพานนครนนทบุรี|ส.นครนนทบุรี]] • [[สะพานพระราม 5|ส.พระราม 5]] • [[สะพานพระราม 7|ส.พระราม 7]]
|group4=รถประจำทาง <!--รถโดยสารประจำจังหวัด และขสมก.-->
|list4=[[รถโดยสารประจำทางสาย 30|30]] • [[รถโดยสารประจำทางสาย 32|32]] • [[รถโดยสารประจำทางสาย 33|33]] • [[รถโดยสารประจำทางสาย 63|63]] • [[รถโดยสารประจำทางสาย 64|64]] • [[รถโดยสารประจำทางสาย 65|65]] • [[รถโดยสารประจำทางสาย 97|97]] • [[รถโดยสารประจำทางสาย 114|114]] • [[รถโดยสารประจำทางสาย 127|127]] • [[รถโดยสารประจำทางสาย 134|134]] • [[รถโดยสารประจำทางสาย 175|175]] • [[รถโดยสารประจำทางสาย 177|177]] • [[รถโดยสารประจำทางสาย 191|191]] • [[รถโดยสารประจำทางสาย 203|203]] • [[รถโดยสารประจำทางสาย 337|337]] • [[รถโดยสารประจำทางสาย 364|364]] • [[รถโดยสารประจำทางสาย 516|516]] • [[รถโดยสารประจำทางสาย 528|528]] • [[รถโดยสารประจำทางสาย 543|543]] • [[รถโดยสารประจำทางสาย 556|556]] • [[รถโดยสารประจำทางสาย 680|680]] • <br>[[รถโดยสารประจำทางสาย 1003|1003]] • [[รถโดยสารประจำทางสาย 1024|1024]] • [[รถโดยสารประจำทางสาย 1024 บี|1024 บี]]
|group5=เรือ <!--เรือด่วนเจ้าพระยา เรือข้ามฟาก และเรือบริการท้องถิ่น-->
|list5=[[ท่าปากเกร็ด|ปากเกร็ด]] • [[ท่าวัดปรมัยยิกาวาส|วัดปรมัยยิกาวาส]] • [[ท่าวัดกลางเกร็ด|วัดกลางเกร็ด]] • [[ท่ากระทรวงพาณิชย์|กระทรวงพาณิชย์]] • [[ท่าวัดแคนอกตลาดขวัญ|วัดแคนอกตลาดขวัญ]] • [[ท่าบางศรีเมือง|บางศรีเมือง]] • [[ท่าน้ำนนทบุรี|ท่าน้ำนนทบุรี]] • [[ท่าพิบูลสงคราม 2วัดนครอินทร์|พิบูลสงคราม 2วัดนครอินทร์]] • <br>[[ท่าวัดเขียน|วัดเขียน]] • [[ท่าวัดตึก|วัดตึก]] • [[ท่าวัดเขมาภิรตาราม|วัดเขมาภิรตาราม]] • [[ท่าพิบูลสงคราม 1วัดปากน้ำ|พิบูลสงครามวัดปากน้ำ]] 1• [[ท่าบางกรวย|บางกรวย]] • [[ท่าสะพานพระราม 7|สะพานพระราม 7]]
|group6=ศาสนสถาน <!--วัด มัสยิด โบสถ์ และศาสนาอื่นๆ-->
|list6=[[วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ คณะสงฆ์จีนนิกายรังสรรค์|วัดบรมราชาฯ]] • [[วัดเขมาภิรตาราม|วัดเขมาฯ]] • [[วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร|วัดเฉลิมพระเกียรติฯ]] • [[วัดปรมัยยิกาวาส]] • [[วัดบางไผ่ (อำเภอบางบัวทอง)|วัดบางไผ่]] • [[วัดชลประทานรังสฤษฎ์|วัดชลประทานฯ]] • [[วัดชมภูเวก]] • [[วัดตำหนักใต้]] • <br>[[วัดสังฆทาน]] • [[วัดชลอ]] • [[วัดปรางค์หลวง]] • [[วัดเสาธงหิน]] • [[วัดพระแม่สกลสงเคราะห์|วัดพระแม่ฯ]] • [[มัสยิดฮิดาย่าตุ้ลอุมมะฮ์]]
|group7=ตลาด <!--ตลาดสด ตลาดน้ำ และตลาดชุมชน-->
|list7=[[ตลาดนนท์|นนทบุรีนนท์]] • [[ตลาดน้ำบางคูเวียง|บางคูเวียง(ตลาดน้ำ)]] • [[ตลาดกลางบางใหญ่|บางใหญ่]] • [[ตลาดน้ำบางม่วง|บางม่วง(ตลาดน้ำ)]] • [[ตลาดตลาดสดเทศบาลบางบัวทอง|บางบัวทอง]] • [[ตลาดน้ำพิมลราช|พิมลราช(ตลาดน้ำ)]] • [[ตลาดน้ำไทรน้อย|ไทรน้อย(ตลาดน้ำ)]] • [[ตลาดสดอ.ต.ก.3|อ.ต.ก.3]]
|group8=โรงพยาบาล <!--ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค-->
|list8=[[โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า|พระนั่งเกล้า]] • [[สถาบันโรงพยาบาลบำราศนราดูร|บำราศนราดูร]] • [[โรงพยาบาลบางใหญ่|บางใหญ่]] • [[โรงพยาบาลบางบัวทอง|บางบัวทอง]] • [[โรงพยาบาลศรีธัญญา|ศรีธัญญา]] • [[สถาบันโรงพยาบาลโรคทรวงอก|โรคทรวงอก]] • [[สถานีอนามัยพิมลราช|พิมลราช(สถานีอนามัย)]]
|group9=ตำรวจ <!--ตำรวจภูธร ตำรวจทางหลวง และงานรักษาความปลอดภัยอื่นๆ-->
|group9=ราชการ <!--ส่วนกลาง และส่วนท้องถื่น-->
|list9= [[สถานีตำรวจภูธรเมืองนนทบุรี|เมืองนนทบุรี]] • [[สถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศร์|รัตนาธิเบศร์]] • [[สถานีตำรวจภูธรปากเกร็ด|ปากเกร็ด]] • [[สถานีตำรวจภูธรบางศรีเมือง|บางศรีเมือง]] • [[สถานีตำรวจภูธรบางกรวย|บางกรวย]] • [[สถานีตำรวจภูธรบางใหญ่|บางใหญ่]] • [[สถานีตำรวจภูธรบางแม่นาง|บางแม่นาง]] • [[สถานีตำรวจภูธรบางบัวทอง|บางบัวทอง]] • [[สถานีตำรวจภูธรคลองข่อย|คลองข่อย]] • [[สถานีตำรวจภูธรไทรน้อย|ไทรน้อย]] • <br>[[ตำรวจทางหลวงรัตนาธิเบศร์|ตร.ทล.รัตนาธิเบศร์]]
|list9=[[กระทรวงสาธารณสุข (ประเทศไทย)|ก.สาธารณสุข]] • [[กระทรวงพาณิชย์ (ประเทศไทย)|ก.พาณิชย์]] • [[กระทรวงยุติธรรม (ประเทศไทย)|ก.ยุติธรรม]] • [[กระทรวงกลาโหม (ประเทศไทย)|ก.กลาโหม]] • [[กรมราชทัณฑ์]] • [[กรมชลประทาน]] • [[กรมพลาธิการทหารบก]] • <br>[[ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ|ศูนย์เตือนภัยพิบัติฯ]] • [[สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล|กองสลาก]] • [[สำนักงานประกันสังคม|สนง.ประกันสังคม]] • [[อาคารรังวัดและทำแผนที่ กรมที่ดิน]]
|group910=ราชการ <!--ส่วนกลาง และส่วนท้องถื่น-->
|group10=การศึกษา <!--มหาวิทยาลัย วิทยาลัย และสถาบัน (ขอยกเว้น โรงเรียน)-->
|list910=[[กระทรวงสาธารณสุข (ประเทศไทย)|ก.สาธารณสุข]] • [[กระทรวงพาณิชย์ (ประเทศไทย)|ก.พาณิชย์]] • [[กระทรวงยุติธรรม (ประเทศไทย)|ก.ยุติธรรม]] • [[กระทรวงกลาโหม (ประเทศไทย)|ก.กลาโหม]] • [[กรมราชทัณฑ์]] • [[กรมชลประทาน]] • [[กรมพลาธิการทหารบก]] • <br>[[ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ|ศูนย์เตือนภัยพิบัติฯ]] • [[สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล|กองสลาก]] • [[สำนักงานประกันสังคม|สนง.ประกันสังคม]] • [[อาคารรังวัดและทำแผนที่ กรมที่ดิน]]
|list10=[[มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช|ม.สุโขทัยธรรมาธิราช]] • [[มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ|ม.เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ]] • [[วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี|ว.พยาบาลบรมราชชนนี]] • [[วิทยาลัยราชพฤกษ์|ว.ราชพฤกษ์]]
|group1011=การศึกษา <!--มหาวิทยาลัย วิทยาลัย และสถาบัน (ขอยกเว้น โรงเรียน)-->
|group11=สันทนาการ <!--พักผ่อน ช้อปปิ้ง และอื่นๆ-->
|list1011=[[มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช|ม.สุโขทัยธรรมาธิราช]] • [[มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ|ม.เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ]] • [[วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี|ว.พยาบาลบรมราชชนนี]] • [[วิทยาลัยราชพฤกษ์|ว.ราชพฤกษ์]]
|list11=[[ศาลากลางจังหวัดนนทบุรีหลังเก่า|ศาลากลางเก่า]] • [[อุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษก]] • [[อุทยานมกุฏรมยสราญ]] • [[สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี|สวนสมเด็จฯ]] • [[เกาะเกร็ด|เกาะเกร็ด]] • [[อิมแพ็ค เมืองทองธานี]]
|group1112=สันทนาการ <!--พักผ่อน ช้อปปิ้ง และอื่นๆ-->
|list1112=[[ศาลากลางจังหวัดนนทบุรีหลังเก่า|ศาลากลางเก่า]] • [[อุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษก]] • [[อุทยานมกุฏรมยสราญ]] • [[สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี|สวนสมเด็จฯ]] • [[เกาะเกร็ด|เกาะเกร็ด]] • [[อิมแพ็ค เมืองทองธานี]]
}}
<noinclude>
[[หมวดหมู่:จังหวัดนนทบุรี]]
{{ล็อกแม่แบบ}}
</noinclude>
ผู้ใช้นิรนาม