ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สะพานนนทบุรี"

ใส่หมายเลขทางหลวง
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(ใส่หมายเลขทางหลวง)
[[ภาพ:Thai Highway-307.svg|100px|right|สะพานนนทบุรี]]
'''สะพานนนทบุรี''' หรือชื่อที่ชาวบ้านเรียกติดปากว่า '''สะพานนวลฉวี''' เป็นสะพานข้าม[[แม่น้ำเจ้าพระยา]] เชื่อมพื้นที่ระหว่าง [[อำเภอปากเกร็ด]] [[จังหวัดนนทบุรี]] กับ [[อำเภอเมือง]] [[จังหวัดปทุมธานี]] เป็น[[สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก]] แบบเปิดได้ที่สร้างข้าม[[แม่น้ำเจ้าพระยา]]เป็นสะพานแรกๆของ[[ประเทศไทย]] ปัจจุบัน มีอายุกว่า 50 ปีแล้วปัจจุบัน สะพานนี้มีรถค่อนข้างหนาแน่น เนื่องจากรถจาก[[บางบัวทอง]] ที่ต้องการไป[[รังสิต]] จะต้องใช้สะพานนี้
 
ผู้ใช้นิรนาม