ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ก๊กเสง"

ลบ หมวดหมู่:ตัวละครอื่น ๆ ออก ด้วยสจห.
({{ขาดอ้างอิง}} +เก็บกวาดด้วยสจห.)
(ลบ หมวดหมู่:ตัวละครอื่น ๆ ออก ด้วยสจห.)
 
[[หมวดหมู่:ตัวละครในสามก๊ก|ก๊กเสง]]
[[หมวดหมู่:ตัวละครอื่น ๆ|ก๊กเสง]]
{{death|189}}
 
72,512

การแก้ไข