ผลต่างระหว่างรุ่นของ "บุคลากรในงานภาพยนตร์"

สังคายนาวิกิพีเดียไทยรอบ 2 +ต้องการวิกิลิงก์ +เก็บกวาดด้วยสจห.
(เก็บกวาด +แจ้งรอตรวจสอบด้วยบอต)
(สังคายนาวิกิพีเดียไทยรอบ 2 +ต้องการวิกิลิงก์ +เก็บกวาดด้วยสจห.)
{{ต้องการวิกิลิงก์}}
{{รอการตรวจสอบ}}
{{ต้องการอ้างอิง}}
'''บุคลากรในงานภาพยนตร์''' มีด้วยกันหลากหลายตำแหน่งมาก อาจสามารถจำแนกได้ทั้ง ก่อนการผลิต ระหว่างการผลิต และหลังการผลิต แต่บางตำแหน่งก็อาจจะไม่ตายตัว บางต่ำแหน่งต้องรับผิดชอบงานทั้งหมดก็มี หรือบางตำอาจมีปลีกย่อยลงไปได้อีก โดยมีดังต่อไปนี้
 
== ก่อนการผลิต ==
{{ย้าย|วิกิพจนานุกรม}}
* '''Author :''' ผู้ประพันธ์ อาจเป็นผู้ที่แต่งชิ้นงานนั้นๆขึ้นมาอยู่แล้ว
* '''Screenwriter :''' ผู้เขียนบท
* '''Producer :''' ผู้อำนวยการสร้าง เป็นผู้ที่ออกงบประมาณในการสร้างให้
 
== ระหว่างการผลิต ==
* '''Associate Producer :''' ผู้อำนวยการดูการสร้าง เป็นคนที่คอยมาตรวจดูการสร้าง
* '''Director :''' ผู้กำกับ เป็นผู้ที่ควบคุมกองการถ่ายทำภาพยนตร์
'' ในกองบางกองอาจจะมีปลีกย่อยลงไปอีก หรือมีน้อยกว่านี้ ขึ้นอยู่กับขนาดในกองถ่าย ''
 
== หลังการผลิต ==
* '''Publicity Director :''' บรรณาธิการฝ่ายประชาสัมพันธ์
 
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
 
[[หมวดหมู่:ภาพยนตร์]]
[[หมวดหมู่:บุคลากรในงานภาพยนตร์| ]]
{{โครงภาพยนตร์}}