ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เส้น"

(เก็บกวาด +แจ้งรอตรวจสอบด้วยบอต)
:''สำหรับเส้น{{ความหมายอื่น|ดูที่ [[=เส้น (แก้ความกำกวม)]]''}}
{{รอการตรวจสอบ}}
:''สำหรับเส้นความหมายอื่นดูที่ [[เส้น (แก้ความกำกวม)]]''
เส้น เป็นหน่วยวัด[[ความยาว]] ของไทย<br>
1 เส้น มีค่าเท่ากับ
* 1,920 [[นิ้ว (หน่วยความยาวไทย)]]
* 160 [[คืบ]]
* 80 [[ศอก]]
* 20 [[วา]]
* 40 [[เมตร]]
ในทางกลับกัน
* 1 [[โยชน์]] = 400 เส้น
 
{{เรียงลำดับ|ส้เน}}
[[หมวดหมู่:หน่วยความยาวไทย]]
{{โครง}}