ผลต่างระหว่างรุ่นของ "นิลุบล คล่องเวสสะ"

cat
(cat)
{{วิกิประเทศไทย}}
'''รองศาสตราจารย์ นิลุบล คล่องเวสสะ''' เกิดวันที่ ([[28 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2498|2498]] — ) เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม [[คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]] ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองคณบดี ฝ่ายวางแผนของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จบการศึกษาปริญญาโทจาก[[มหาวิทยาลัยไอโอวาสเตต]] และปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรม จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
==ผลงาน==
รศ.นิลุบลมีผลงานการวิจัยและให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานราชการ ในด้านการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมเมือง [[สวนสาธารณะ]] พื้นที่[[นันทนาการ]] พฤติกรรมมนุษย์ในที่สาธารณะ
 
[[Categoryหมวดหมู่:ภูมิสถาปัตยกรรม]]
[[Categoryหมวดหมู่:บุคคลจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]]
[[หมวดหมู่:สถาปนิกชาวไทย]]
{{โครงชีวประวัติ}}
 
[[Category:ภูมิสถาปัตยกรรม]]
[[Category:บุคคลจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]]
[[Category:บุคคลไทย]]
ผู้ใช้นิรนาม