ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การคืนพระชนม์ของพระเยซู"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(การสิ้นพระชนม์และการคืนชีพของพระเยซู ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น พระเยซูคืนชีพ ทับหน้าเปลี่ยน�)
{{ใช้ปีคศ-ราชวงศ์}}
[[ภาพ:Bouts Resurrection.jpg|thumb|260px |“การฟื้นชีพของพระเยซู” โดย [[เดียริค เบาท์]]]]
'''การสิ้นพระชนม์และการคืนชีพของพระเยซู''' ([[ภาษาอังกฤษ]]: Death and resurrection of Jesus) หมายถึงเหตุการณ์สองเหตุการณ์ที่มีความสำคัญที่สุดในความเชื่อทาง[[คริสต์ศาสนา]]ที่เป็นพื้นฐานของปรัชญาและหลักการทางคริสต์ศาสนวิทยา ตาม[[พันธสัญญาใหม่]][[พระเยซู]]ผู้เป็นหัวใจของคริสต์ศาสนาถูก[[ตรึงกางเขน]], สิ้นพระชนม์, ถูกนำไปไว้ใน[[ที่เก็บศพ]], และทรงฟื้นจากความตายสามวันหลังจากนั้น ([[พระวรสารนักบุญจอห์น|จอห์น]] {{bibleverse-nb|John|19:30–31|NIV}}, [[พระวรสารนักบุญมาร์ค|มาร์ค]] {{bibleverse-nb|Mark|16:1|NIV}}, [[พระวรสารนักบุญมาร์ค|มาร์ค]] {{bibleverse-nb|Mark|16:6|NIV}}). พันธสัญญาใหม่ยังกล่าวถึงการฟื้นและการปรากฏตัวอีกหลายครั้งต่อ[[อัครสาวกสิบสององค์]] และสาวกคนอื่นๆ รวมทั้ง “พี่น้องอีกห้าร้อยคนพร้อมกัน” ([http://www.biblegateway.com/passage/?search=1Corinthians%2015:6;&version=31; 1 โครินธ์ 15:6]]) ก่อนที่จะเสด็จ[[พระเยซูขึ้นสวรรค์|ขึ้นสวรรค์]] เหตุการณ์สำคัญสองเหตุการณ์นี้ฉลองกันระหว่าง[[วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์]] และ [[อีสเตอร์]]
130,934

การแก้ไข