ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอหนองฉาง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
{{รอการตรวจสอบ}}
{{กล่องข้อมูล อำเภอ
{|
|-
||1.||หนองฉาง || ||(Nong Chang) || ||7 หมู่บ้าน|| || || 6.||อุทัยเก่า|| || (Uthai Kao) || ||10 หมู่บ้าน
|-
||2.||หนองยาง|| || (Nong Yang) || ||10 หมู่บ้าน|| || || 7.||ทุ่งโพ || ||(Thung Pho) || ||15 หมู่บ้าน
|-
||3.||หนองนางนวล|| || (Nong Nang Nuan) || ||10 หมู่บ้าน|| || ||8.||ทุ่งพง || ||(Thung Phong) || ||11 หมู่บ้าน
|-
||4.||หนองสรวง|| || (Nong Suang) || ||5 หมู่บ้าน|| || ||9.|| เขาบางแกรก|| || (Khao Bang Kraek) || ||7 หมู่บ้าน
|-
||5.||บ้านเก่า || ||(Ban Kao) || ||9 หมู่บ้าน|| || ||10.|| เขากวางทอง || ||(Khao Kwangthong) || ||12 หมู่บ้าน
|}
 
ท้องที่อำเภอหนองฉางประกอบด้วย[[องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น]] 10 แห่ง ได้แก่
* '''เทศบาลตำบลเขาบางแกรก ''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเขาบางแกรกทั้งตำบล
* '''เทศบาลตำบลเขาหนองฉาง ''' ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลหนองฉางและบางส่วนของตำบลหนองสรวง
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉาง ''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองฉาง (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลหนองฉาง) และตำบลบ้านเก่าทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง ''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองยางทั้งตำบล
127,217

การแก้ไข