ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3117"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
'''ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3117 [แยกทางหลวงหมายเลข 3 (คลองด่าน)-บางบ่อ]''' เป็นทางหลวงที่อยู่ในเขต[[อำเภอบางบ่อ]] [[จังหวัดสมุทรปราการ]] ผ่านตำบลคลองด่าน ตำบลบางเพรียง และตำบลบางบ่อ มีแนวสายทางเริ่มจาก[[ถนนสุขุมวิท]]กิโลเมตรที่ 58 สิ้นสุดที่[[ถนนบางนา-บางปะกง]]กิโลเมตรที่ 27 ระยะทางรวมประมาณ 9.5 กิโลเมตร ถนนสายนี้แบ่งเป็น 2 ช่วง มีชื่อเรียกดังนี้
 
=== ถนนปานวิถี ===
ผู้ใช้นิรนาม