ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิทยาการทำอาหาร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
'''วิทยาการย่อยอาหาร''' (Gastronomy) เป็น[[ศาสตร์]]และ[[ศิลปะ]]เกี่ยวกับการเลือก การเตรียม การเสิร์ฟ การถนอม[[อาหาร]] และการสำราญกับอาหารที่ดี
'''วิทยาการย่อยอาหาร''' (Gastronomy)
 
ประวัติความเป็นมาของวิทยาการย่อยอาหารเริ่มมาตั้งแต่มนุษย์เริ่มรู้จักใช้ไฟปรุงอาหาร ศูนย์ชุมชนระยะแรกๆ ของวิทยาการย่อยอาหารอยู่ที่[[โรม]]และ[[จีน]] ศิลปะของวิทยาการย่อยอาหารไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการเตรียมและการปรุงอาหารเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวกับความสามารถในการจัด[[งบประมาณ]]ด้วย นอกจากนี้ยังรวมถึงข้อพิจารณาอื่นๆ เช่น ความงดงาม บรรยากาศที่จูงใจ การใช้[[เทคโนโลยี]]สมัยใหม่เข้ามาช่วย โดยมีประเด็นหลักอีกอย่างหนึ่งก็คือ ความสดใหม่ของส่วนผสมในอาหารนั้นๆ
ศาสตร์และศิลปะเกี่ยวกับการเลือก การเตรียม การเสิร์ฟ การถนอม[[อาหาร]] และการสำราญกับอาหารที่ดี
 
==ดูเพิ่มเติมที่==
ประวัติความเป็นมาของวิทยาการย่อยอาหารเริ่มมาตั้งแต่มนุษย์เริ่มรู้จักใช้ไฟปรุงอาหาร ศูนย์ชุมชนระยะแรกๆ ของวิทยาการย่อยอาหารอยู่ที่โรมและจีน ศิลปะของวิทยาการย่อยอาหารไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการเตรียมและการปรุงอาหารเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวกับความสามารถในการจัดงบประมาณด้วย นอกจากนี้ยังรวมถึงข้อพิจารณาอื่นๆ เช่น ความงดงาม บรรยากาศที่จูงใจ การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วย โดยมีประเด็นหลักอีกอย่างหนึ่งก็คือความสดใหม่ของส่วนผสมในอาหารนั้นๆ
* [[คหกรรมศาสตร์]] (Home Economics)
 
ดูเพิ่มเติมที่
* [[คหกรรมศาสตร์]](Home Economics)
* [[วิทยาศาสตร์การอาหาร]] (Food Science)
 
12,810

การแก้ไข