ธวัชชัย

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
[[image:bayon61.jpg|thumb|right|ภาพนี้สวยดี]]
 
{{บาเบล-9|th|ths|en-3|id-2|pi-2|sa-2|hi-2|fr-2|es-2}}
 
 
==เรื่องที่ชอบเขียน==
 
ภาษา วรรณคดี ประวัติบุคคล ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การทหาร ผ้าไทย พฤกษศาสตร์
{{Template:User ดิวอี้ 400}} <br> <br> <br>
{{Template:User ดิวอี้ 600}} <br> <br> <br>
{{Template:User ดิวอี้ 800}} <br> <br> <br>
 
:'''ศาสนา''' พราหมณ์ฮินดู พุทธศาสนา
:'''ภาษา''' ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์เชิงประวัติ อินเดีย-ยุโรป ตระกูลไทย ระบบการเขียน จารึกฯลฯ
:'''วรรณคดี''' วรรณคดีคลาสสิก พระเวท มหากาพย์ นิยายวิทยาศาสตร์ เรื่องผจญภัย บันทึกการเดินทาง พงศาวดาร
:'''ประวัติศาสตร์''' ประวัติบุคคล ประวัติศาสตร์ไทย ประเพณี วัฒนธรรม
:'''วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี''' ดาราศาสตร์ อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องเสียง การทหาร
:'''ศิลปะ''' ดนตรี ผ้าไทย
:'''ชีววิทยา''' พฤกษศาสตร์
 
'''ความตั้งใจ''' -- ค้นคว้ามาเขียน