ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หลวงเกรียงศักดิ์พิชิต (พิชิต เกรียงศักดิ์พิชิต)"

== ประวัติ ==
 
พลโทหลวงเกรียงศักดิ์พิชิต หรือ พิชิต เกรียงศักดิ์พิชิต มีนามเดิมว่า ค้วน จินตะคุณ เกิดวันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2439 ตรงกับวัน ๒ <sup>๑๑</sup> <sub>ฯ</sub> ๘ ๘ ค่ำ ปีวอก ภูมิลำเนาเดิม คลองบางกอบัว พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ บิดาชื่อนายจิ้น มารดาชื่อนางเพียร
พลโทหลวงเกรียงศักดิ์พิชิต มีบุตรธิดารวม 11 คน โดยกับ คุณหญิงชื่น เกรียงศักดิ์พิชิต มีบุตรธิดา ๙ คน และกับ นางบุญเหลือ ปีเจริญ มีบุตรธิดา 2 คน
ถึงแก่กรรม ด้วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ เมื่อวันพุธที่ 29 กรกฎาคม2507 ตรงกับวัน ๔ <sup>ฯ</sup> <sub>๕</sub> ๘ ๘ ค่ำ ปีมะโรง สิริรวมอายุได้ 68 ปี 9 วัน
 
== ประวัติการศึกษา ==
18

การแก้ไข