วิกิพีเดีย:บาเบล
thผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่
en-4ผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับชำนาญ
This user can contribute with a near-native level of English.
ผู้ใช้ตามภาษา

หน้าข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้วิกิพีเดีย ภาษาไทย ที่ใช้นามว่า Bluejet

เกี่ยวกับผู้ใช้แก้ไข

  • เกิดที่กรุงเทพฯ พ.ศ. ๒๕๐๐
  • จบ Ph.D. สาขา Biochemistry จากสหรัฐอเมริกา
  • ยามว่าง อยู่ในระหว่างศึกษา พระอภิธรรม ระดับกลาง

ความสนใจแก้ไข

  • วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
  • พุทธศาสนา
  • ประวัติศาสตร์
  • คอมพิวเตอร์


โครงการที่คิดว่าจะทำแก้ไข

  • คิดว่าจะทะยอยช่วยปรับปรุุงข้อมูลในหน้า หรือสร้างหน้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับทางพระพุทธศาสนา และ พระอภิธรรม