ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอดำเนินสะดวก"

* '''เทศบาลตำบลศรีดอนไผ่''' ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลประสาทสิทธิ์ บางส่วนของตำบลศรีสุราษฎร์ และบางส่วนของตำบลดอนไผ่
* '''เทศบาลตำบลบ้านไร่''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านไร่ทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนเทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลประสาทสิทธิ์ (นอกเขตเทศบาลตำบลศรีดอนไผ่)
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลตาหลวง''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลตาหลวง (นอกเขตเทศบาลตำบลดำเนินสะดวก)
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกรวย''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดอนกรวยทั้งตำบล
134,305

การแก้ไข