ผลต่างระหว่างรุ่นของ "นางสำมนักขา"

เก็บกวาด +แจ้งรอตรวจสอบด้วยบอต
(เก็บกวาด +แจ้งรอตรวจสอบด้วยบอต)
{{รอการตรวจสอบ}}
สำมะนักขา - นาง ( อสุรพงศ์ )
 
== ประวัติความเป็นมา ==
นางสำมนักขาเป็นธิดาองค์เดียวของท้าว[[ลัสเตียน]]และนาง[[รัชฎา]] เป็นน้องสาวของ[[ทศกัณฐ์]][[กุมภกรรณ]][[พิเภก]] [[ขร]] [[ทูษณ์]]และ [[ตรีเศียร]]
สำมนักขาต้องมาตกพุ่มม่าย ด้วยทศกัณฐ์ เข้าใจผิด ขว้างจักรตัดลิ้น[[ชิวหา]] สวามีตาย วันหนึ่งนางเหาะออก
380,773

การแก้ไข