ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล"

ย้อนการแก้ไขของ Nutthaboon P (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย Manop
(ย้อนการแก้ไขของ Nutthaboon P (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย Manop)
== ประวัติ ==
{{โครง-ส่วน}}
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นสถาบันการศึกษาที่ให้มากกว่าความรู้และใบปริญญา เราให้การศึกษาหลากหลายแขนงวิชา สร้างเสริมจรรยาบรรณ ทักษะการเรียนรู้ และการประกอบอาชีพด้วยตนเองตลอดชีวิต เพื่อรองรับการแข่งขันภายในและภายนอกประเทศในยุคโลกไร้พรมแดนและการค้าเสรี บัณฑิตหรือผู้สำเร็จการศึกษาของวิทยาลัยฯ ผู้ไม่ประสงค์จะศึกษาต่อในระดับสูง ปริญญาโท หรือปริญญาเอก ส่วนใหญ่จึงได้รับบรรจุเป็นพนักงานในบริษัทชั้นนำในประเทศ และบริษัทข้ามชาติก่อนวันรับพระราชทานปริญญาบัตร
'''บัณฑิตมีคุณภาพ ความรู้หลากหลาย รับใช้สังคม อุดมคุณธรรม'''
 
== หลักสูตร ==
72,388

การแก้ไข