ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โครงกระดูกมนุษย์"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  2 เดือนที่ผ่านมา
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: ย้อนด้วยมือ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
* [[กะโหลกศีรษะ]] (Skull) จำนวน 22 ชิ้น
* [[กระดูกหู]] (Ear ossicles) จำนวน 6 ชิ้น
* [[กระดูกโคนลิ้นไฮออยด์]] (Hyoid bone) 1 ชิ้น
* [[กระดูกสันหลัง]] (Vertebral column) จำนวน 26 ชิ้น
* [[กระดูกซี่โครง]] (Ribs) จำนวน 24 ชิ้น
ผู้ใช้นิรนาม