ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอศรีบุญเรือง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{ตารางกล่องข้อมูล อำเภอ
| name = ศรีบูญเรือง
| english = Si Bun Rueang
| คำขวัญ=ศรีบุญเรืองเมืองคนดี ประเพณีบุญบั้งไฟ ก่องข้าวใหญ่ชาวอีสาน เด่นตระการ<br>ถ้ำผาสวรรค์ อัศจรรย์เขาสามยอด
| คำขวัญ=
| province = หนองบัวลำภู
| area = 830.643|
| population =107 108,804|501
| population_as_of =2548| 2550
| density =129.8 131
| postal_code = 39180
| geocode = 3904
| officer=
| capital=ที่ว่าการอำเภอศรีบุญเรือง หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองใหม่ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39180
| capital=
| coordinates={{coor dms|16|57|57|N|102|16|48|E|type:admin2nd_region:TH}}
| phone=0 4235 3382
| fax=0 4235 3382
}}
'''อำเภอศรีบุญเรือง''' เป็น[[อำเภอ]]หนึ่งของ[[จังหวัดหนองบัวลำภู]]
 
== ที่ตั้งและอาณาเขต ==
อำเภอศรีบูญเรือง บูญเรืองมีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้
* '''ทิศเหนือ''' ติดต่อกับ[[อำเภอนาวังเอราวัณ]] และ([[จังหวัดเลย]]) [[อำเภอนากลาง]] และ[[อำเภอเมืองหนองบัวลำภู]]
* '''ทิศใต้ตะวันออก''' ติดต่อกับ[[อำเภอหนองนาคำ]] เมืองหนองบัวลำภูและ[[อำเภอสีชมพูโนนสัง]] ([[จังหวัดขอนแก่น]])
* '''ทิศตะวันออกใต้''' ติดต่อกับอำเภอโนนสัง [[อำเภอเมืองหนองบัวลำภูหนองนาคำ]] [[อำเภอสีชมพู]] ([[จังหวัดขอนแก่น]]) และ[[อำเภอโนนสังภูกระดึง]] ([[จังหวัดเลย]])
* '''ทิศตะวันตก''' ติดต่อกับ[[อำเภอภูกระดึง]] [[อำเภอผาขาว]] และ[[อำเภอเอราวัณ]] ([[จังหวัดเลย]])
 
== การปกครองส่วนภูมิภาค ==
อำเภอศรีบุญเรือง แบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 12 [[ตำบล]] 153 [[หมู่บ้าน]] ได้แก่
 
{|
||
{|
||1.||เมืองใหม่|| (Mueang Mai) || ||15 หมู่บ้าน|| || || || || || ||7.||ยางหล่อ|| (Yang Lo) || ||15 หมู่บ้าน
|-
||2.||ศรีบุญเรือง ||(Si Bun Rueang) || ||15 หมู่บ้าน|| || || || || || ||8.||โนนม่วง|| (Non Muang) || ||11 หมู่บ้าน
|-
||3.||หนองบัวใต้|| (Nong Bua Tai) || ||10 หมู่บ้าน|| || || || || || ||9.||หนองกุงแก้ว|| (Nong Kung Kaeo) || ||12 หมู่บ้าน
|-
||4.||กุดสะเทียน|| (Kut Sathian) || ||8 หมู่บ้าน|| || || || || || ||10.||หนองแก ||(Nong Kae) || ||11 หมู่บ้าน
|-
||5.||นากอก|| (Na Kok) || ||22 หมู่บ้าน|| || || || || || ||11.||ทรายทอง|| (Sai Thong) || ||9 หมู่บ้าน
|-
||6.||โนนสะอาด|| (Non Sa-at) || ||17 หมู่บ้าน|| || || || || || ||12.||หันนางาม|| (Han Na Ngam) || ||8 หมู่บ้าน
|}
||&nbsp;
 
== การปกครองส่วนท้องถิ่น ==
ท้องที่อำเภอศรีบุญเรืองประกอบด้วย[[องค์การองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น]] 14 แห่ง ได้แก่
* '''เทศบาลตำบลจอมทอง''' จำนวน 2 แห่งครอบคลุมพื้นที่ตำบลศรีบุญเรืองทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนเทศบาลตำบลเมืองใหม่โนนสูงเปลือย''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเมืองใหม่ (นอกเขตเทศบาลทั้งตำบล)
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง เมืองใหม่''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลศรีบุญเรืองเมืองใหม่ (นอกเขตเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย)
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง ''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลศรีบุญเรือง (นอกเขตเทศบาลตำบลจอมทอง)
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวใต้''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดงหนองบัวใต้ทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกุดสะเทียนทั้งตำบล
134,072

การแก้ไข