ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ฟาโรห์อูนัส"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
บรรทัด 1:
{{Infobox pharaoh
{{Infobox pharaoh|Name=ฟาโรห์ยูนัส|alt_name=อีนัส, ออนนอส, ยูนิส, เวนิส|Image=Ounas-chambre2.jpg|Caption=โลงพระศพหินบะซอลต์สีดำภายในห้องฝังพระศพของฟาโรห์ยูนัสในพีระมิด|image_alt=ห้องหินขนาดเล็ก ฝาผนังมีอักษรอียิปต์โบราณและหลังคาหน้าจั่วที่ปกคลุมไปด้วยดาวทาสี ตรงกลางมีโลงศพสีดำขนาดใหญ่แต่ชำรุด|NomenHiero=|Nomen=<center>Unas{{sfn|Barsanti|1901|p=254}}{{sfn|Baker|2008|p=482}}<br>''Wnjs''<br>Translation uncertain:<br>''Behold the being''{{sfn|Petrie|1917|loc=p. 18 & p. 63}} <small>(if Unas is read ''As-un'')</small><br> ''[[Unut|The swift one]]'' <small>(name of the goddess Wenet)</small><br>''The one who truly exists''{{sfn|Leprohon|2013|p=41|loc=footnote 65}}<br><hiero><-G39-N5-E34:N35-M17-S29-></hiero><br>Hieroglyphic variant:<br><hiero><-E34:N35-M17-S29-></hiero></center>|PrenomenHiero=|Prenomen=<center>[[hare (hieroglyph)|Un]]as{{sfn|Barsanti|1901|p=254}} <br>''Wnjs''<br>Translation uncertain:<br>''Behold the being''{{sfn|Petrie|1917|loc=p. 18 & p. 63}} <small>(if Unas is read ''As-un'')</small><br> ''[[Unut|The swift one]]'' <small>(name of the goddess Wenet)</small><br>''The one who truly exists''{{sfn|Leprohon|2013|p=41|loc=footnote 65}}<br><hiero>M23:t-L2:t-<-G39-N5-E34:N35-M17-S29-></hiero></center>|Golden=<center>Bik-nebw-[[papyrus stem (hieroglyph)|Wadj]]{{sfn|Barsanti|1901|p=254}}{{sfn|Baker|2008|p=482}} <br>''Bjk-nb.w-w3ḏ''<br>''The golden falcon who flourishes''<br><hiero>M13*G5:S12</hiero></center>|GoldenHiero=|Nebty=<center>Wadjemnebty{{sfn|Barsanti|1901|p=254}}{{sfn|Baker|2008|p=482}} <br>''W3ḏ-m-nb.tj''<br>''He who flourishes through the Two Ladies''</center>|NebtyHiero=<hiero>M13-G17</hiero>|Horus=<center>Wadjtawy{{sfn|Barsanti|1901|p=254}}{{sfn|Baker|2008|p=482}} <br>''W3ḏ-t3.w(j)''<br>''Flourishing of the Two Lands''<br>Alternative translation:<br>''The sturdy one of the Two Lands''{{sfn|Leprohon|2013|p=40}}</center>|HorusHiero=<hiero>M13-N19</hiero>|Reign=ระยะเวลายังคลุมเครือ; 15 ถึง 30 ปี ในช่วงกลางศตวรรษที่ 24 ก่อนคริสตกาล{{efn|group=note|Proposed dates for Unas' reign: 2404-2374 BC,{{sfn|Altenmüller|2001|p=600}}{{sfn|Hawass|Senussi|2008|p=10}} 2375-2345 BC,{{sfn|Clayton|1994|p=60}}{{sfn|Rice|1999|p=213}}{{sfn|Malek|2000a|p=102}}{{sfn|Lloyd|2010|p=xxxiv}} 2367-2347 BC,{{sfn|Strudwick|2005|p=xxx}} 2353-2323 BC,{{sfn|Arnold|1999}} 2342-2322 BC,{{sfn|von Beckerath|1999|p=283}} 2321-2306 BC{{sfn|Hornung|2012|p=491}} 2312-2282 BC.{{sfn|Dodson|Hilton|2004|p=288}}}}|Predecessor=[[ฟาโรห์เจดคาเร|ดเจดคาเร ไอเซซิ]]|Successor=[[ฟาโรห์เตติ|เตติ]]|Spouse=[[เนเบต (พระมเหสีในฟาโรห์ยูนัส)|เนเบต]], [[เคนุต (พระมเหสีในฟาโรห์ยูนัส)|เคนุต]]|Children=เฮเมตเร เฮมิ<small> ♀</small>, เคนท์คาอูเอส<small> ♀</small>, เนเฟรุต<small> ♀</small>, เนเฟรตคาอูเอส ไอกู<small> ♀</small>, เซเชเชต ไอดุต<small> ♀</small>.<br>คลุมเครือ: ยูนัส-อังค์<small> ♂</small>, [[ไอพุต]]<small> ♀</small>.<br>สันนิษฐาน: เนบคาอูฮอร์<small> ♂</small>, เชปเซสพุพทาห์<small> ♂</small>.|Father=อาจจะเป็น [[ฟาโรห์เจดคาเร|ฟาโรห์ดเจดคาเร ไอเซซิ]]|Mother=ไม่ทราบ|Dynasty=[[ราชวงศ์ที่ห้าแห่งอียิปต์]]|Burial=[[พีระมิดแห่งยูนัส]]}}
| Name= ฟาโรห์ยูนัส
 
| alt_name=อีนัส, ออนนอส, ยูนิส, เวนิส
| Image= Ounas-chambre2.jpg
| Caption=โลงพระศพหินบะซอลต์สีดำ{{sfn|Verner|2001d|p=334}}ภายในห้องฝังพระศพของฟาโรห์ยูนัสในพีระมิด
| image_alt=โลงพระศพหินบะซอลต์สีดำภายในห้องฝังพระศพของฟาโรห์ยูนัสในพีระมิด
| NomenHiero=
| Nomen=<center>Unas{{sfn|Barsanti|1901|p=254}}{{sfn|Baker|2008|p=482}}<br />''[[wikt:wnjs|wnjs]]''<br />คำแปลคลุมเครือ:<br />''Behold the being''{{sfn|Petrie|1917|loc=p. 18 & p. 63}} <small>(ถ้ารูป Unas อ่านเป็น ''As-un'')</small><br /> ''[[Unut|The swift one]]'' <small>(พระนามของเทพีเวเนต)</small><br />''The one who truly exists''{{sfn|Leprohon|2013|p=41|loc=footnote 65}}<br /><hiero><-G39-N5-E34:N35-M17-S29-></hiero><br />รูปแบบหนึ่ง:<br /><hiero><-E34:N35-M17-S29-></hiero></center>
| PrenomenHiero=
| Prenomen=<center>[[hare (hieroglyph)|Un]]as{{sfn|Barsanti|1901|p=254}} <br />''Wnjs''<br />คำแปลคลุมเครือ:<br />''Behold the being''{{sfn|Petrie|1917|loc=p. 18 & p. 63}} <small>(ถ้ารูป Unas อ่านเป็น ''As-un'')</small><br /> ''[[Unut|The swift one]]'' <small>(พระนามของเทพีเวเนต)</small><br />''The one who truly exists''{{sfn|Leprohon|2013|p=41|loc=footnote 65}}<br /><hiero>M23:t-L2:t-<-G39-N5-E34:N35-M17-S29-></hiero></center>
| Golden=<center>Bik-nebw-[[papyrus stem (hieroglyph)|Wadj]]{{sfn|Barsanti|1901|p=254}}{{sfn|Baker|2008|p=482}} <br />''Bjk-nb.w-w3ḏ''<br />''The golden falcon who flourishes''<br /><hiero>M13*G5:S12</hiero></center>
| GoldenHiero=
| Nebty=<center>Wadjemnebty{{sfn|Barsanti|1901|p=254}}{{sfn|Baker|2008|p=482}} <br />''W3ḏ-m-nb.tj''<br />''He who flourishes through the Two Ladies''</center>
| NebtyHiero= <hiero>M13-G17</hiero>
| Horus=<center>Wadjtawy{{sfn|Barsanti|1901|p=254}}{{sfn|Baker|2008|p=482}} <br />''W3ḏ-t3.w(j)''<br />''Flourishing of the Two Lands''<br />คำแปลอีกแบบ:<br />''The sturdy one of the Two Lands''{{sfn|Leprohon|2013|p=40}}</center>
| HorusHiero= <hiero>M13-N19</hiero>
| Reign=ระยะเวลายังคลุมเครือ; 15 ถึง 30 ปี ในช่วงกลางศตวรรษที่ 24 ก่อนคริสตกาล{{efn|group=lower-alpha|Proposed dates for Unas' reign: 2404&ndash;2374 BC,{{sfn|Altenmüller|2001|p=600}}{{sfn|Hawass|Senussi|2008|p=10}} 2375&ndash;2345 BC,{{sfn|Clayton|1994|p=60}}{{sfn|Rice|1999|p=213}}{{sfn|Malek|2000a|p=102}}{{sfn|Lloyd|2010|p=xxxiv}} 2367&ndash;2347 BC,{{sfn|Strudwick|2005|p=xxx}} 2353&ndash;2323 BC,{{sfn|Arnold|1999}} 2342&ndash;2322 BC,{{sfn|von Beckerath|1999|p=283}} 2321&ndash;2306 BC{{sfn|Hornung|2012|p=491}} 2312&ndash;2282 BC.{{sfn|Dodson|Hilton|2004|p=288}}}}
| Predecessor= [[ฟาโรห์เจดคาเร|ดเจดคาเร ไอเซซิ]]
| Successor=[[ฟาโรห์เตติ|เตติ]]
| Spouse= [[เนเบต (พระมเหสีในฟาโรห์ยูนัส)|เนเบต]], [[เคนุต (พระมเหสีในฟาโรห์ยูนัส)|เคนุต]]
| Children= |Children=เฮเมตเร เฮมิ<small> ♀</small>, เคนท์คาอูเอส<small> ♀</small>, เนเฟรุต<small> ♀</small>, เนเฟรตคาอูเอส ไอกู<small> ♀</small>, เซเชเชต ไอดุต<small> ♀</small>.<br>คลุมเครือ: ยูนัส-อังค์<small> ♂</small>, [[ไอพุต]]<small> ♀</small>.<br>สันนิษฐาน: เนบคาอูฮอร์<small> ♂</small>, เชปเซสพุพทาห์<small> ♂</small>
| Father= อาจจะเป็น[[ฟาโรห์เจดคาเร|ฟาโรห์ดเจดคาเร ไอเซซิ]]
| Mother= อาจจะเป็นเซติบฮอร์
| Dynasty=[[ราชวงศ์ที่ห้าแห่งอียิปต์|[[ราชวงศ์ที่ 5]]
| Burial= [[พีระมิดแห่งยูนัส]]
}}
'''ยูนัส''' /ˈjuːnəs/ หรือ '''เวนิส''' หรือยังสะกดได้อีกว่า '''ยูนิส''' (อียิปต์โบราณ: wnjs, รูปแบบที่แปรมาเป็นภาษากรีก: '''อีนัส''' /ˈiːnəs/ หรือ '''ออนนอส''') เป็นฟาโรห์ลำดับที่ที่เก้าและพระองค์สุดท้ายจาก[[ราชวงศ์ที่ห้าแห่งอียิปต์|ราชวงศ์ที่ห้า]]แห่งอียิปต์โบราณในช่วงสมัยราชอาณาจักรเก่า พระองค์ครองราชย์เป็นเวลา 15 ถึง 30 ปีในช่วงกลางศตวรรษที่ 24 ก่อนคริสตกาล (ประมาณ 2345 ถึง 2315 ปีก่อนคริสตกาล) ต่อจากฟาโรห์[[ฟาโรห์เจดคาเร|ดเจดคาเร ไอเซซิ]] ซึ่งอาจเป็นพระราชบิดาของพระองค์
 
32,173

การแก้ไข