ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าอนันตวรฤทธิเดช"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
==พระนาม==
# '''สมเด็จพระเชษฐบรมราชาอนันตยศวรราชเจ้า องค์เป็นอิสสราธิบัตติองค์ เป็นเจ้าแก่รัฐประชาในไชยนันทเทพบุรีนครราชธานีนครเมืองน่าน''' พระนามเจ้าอนันตวรฤทธิเดชฯ ที่ปรากฏในกฎหมายอาณาจักรหลักคำเมืองน่าน<ref>[http://www.huglanna.com/index.php?topic=21.0 กฏหมายอาณาจักรหลักคำเมืองน่าน]</ref>
# '''สมเด็จเสฏฐบรมบพิตรเจ้ามหาชีวิตองค์อนันตวรฤทธิเดช กุลเชษฐมหันต์ ชัยนันทเทพ บรมมหาราชพงษาธิบดี มหาอิสราธิปติในสิริชัยนันทเทพบุรี '''พระนามเจ้าอนันตวรฤทธิเดชฯ ที่ปรากฏในศิลาจารึก วัดดอนไชย <ref>https://db.sac.or.th/inscriptions/uploads/file/nn2044-wat-donchai1-b-tr2.pdf</ref>
 
10,522

การแก้ไข