ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:ประกาศ/หัวข้ออภิปราย"

-1
(update)
(-1)
* 17 พฤษภาคม – [[คุยเรื่องวิกิพีเดีย:โครง#รวมแม่แบบ|เสนอรวมแม่แบบสารโครง]]
* 9 พฤษภาคม – [[วิกิพีเดีย:สภากาแฟ/อภิปราย/อภิปรายเรื่องผู้ใช้:Martorellpedro‎|อภิปรายเรื่องผู้ใช้:Martorellpedro]]
* 17 เมษายน – [[วิกิพีเดีย:สภากาแฟ/อภิปราย/คำแปลของ Articles for creation|เสนอแนะและลงความเห็น]]เกี่ยวกับคำแปลของ Articles for creation
* 18 มีนาคม – [[:m:Talk:Wikimedia Thailand/Registration|อภิปราย]]การจดทะเบียนวิกิมีเดียประเทศไทย
* 13 มีนาคม – [[:m:Talk:Wikimedia Thailand/WikiForHumanRights|อภิปรายการจัดงาน WikiForHumanRights 2022]]