ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรสิด"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
ป้ายระบุ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
'''โรสิด '''หรือ '''rosids''' เป็นเคลดขนาดใหญ่ของพืชมีดอก ประกอบด้วย 70,000 สปีชีส์<ref name="wang2009">{{citation | author = Hengchang Wang, Michael J. Moore, Pamela S. Soltis, Charles D. Bell, Samuel F. Brockington, Roolse Alexandre, Charles C. Davis, Maribeth Latvis, Steven R. Manchester, and Douglas E. Soltis | year = 2009 | title = Rosid radiation and the rapid rise of angiosperm-dominated forests | journal = Proceedings of the National Academy of Sciences | volume = 106 | issue = 10 | pages = 3853–3858 | date = 10 Mar 2009| doi = 10.1073/pnas.0813376106 | pmid = 19223592 | pmc = 2644257 |bibcode = 2009PNAS..106.3853W }}</ref> ซึ่งมากกว่าหนึ่งในสี่ของพืชมีดอกทั้งหมด<ref name="scotland2003">{{citation | author = Robert W. Scotland and Alexandra H. Wortley | year = 2003 | title = How many species of seed plants are there? | journal = Taxon | volume = 52 | issue = 1 | pages = 101–104 | doi = 10.2307/3647306 | jstor = 3647306 }}</ref>เคลดนี้แบ่งเป็น 16 - 20 อันดับ ขึ้นกับระบบการจัดจำแนก อันดับเหล่านี้แบ่งเป็นวงศ์ได้ประมาณ 140 วงศ์ <ref name="soltis2005">{{citation | author = Douglas E. Soltis, Pamela S. Soltis, Peter K. Endress, and Mark W. Chase | year = 2005 | title = Phylogeny and Evolution of the Angiosperms | publisher = Sinauer | publication-place = Sunderland, MA, USA | isbn = 978-0-87893-817-9 }}</ref>
 
==วิวัฒนาการชาติพันธุ์==
==ไฟโลเจนีติกทรี==
นี่คือ[[วิวัฒนาการชาติพันธุ์]]จากเว็บไซต์[[Angiosperm Phylogeny Group]]{{r|apweb}}
ไฟโลเจนีติกทรีต่อไปนี้มาจาก Wang และคณะ (2009),<ref name="wang2009"/>
 
{{clade | style=font-size:75100%;line-height:100%
|label1=rosids&nbsp;
|1=[[วงศ์องุ่น]]
|21={{clade
|label2=[[eurosids]]&nbsp;
|1=[[Vitales]]
|2={{clade
|label1label2=[[Vitaleseurosids]]&nbsp;
|12={{clade
|label1=fabids&nbsp;
|1=[[อันดับโคกกระสุน]]
|21={{clade
|label11=COM&nbsp;clade&nbsp; [[Zygophyllales]]
|12={{clade
|1label1=[[อันดับกระทงลาย]]COM&nbsp;clade&nbsp;
|21=[[อันดับกระทืบยอด]]{{clade
|31=[[อันดับโนราCelastrales]]
}} |2={{clade
|1=[[Malpighiales]]
|label2=nitrogen&#x2011;fixing&nbsp;clade&nbsp;
|2={{clade[[Oxalidales]]
|1=[[อันดับถั่ว]] }}
|2={{clade }}
|1label2=[[อันดับกุหลาบ]]nitrogen‑fixing&nbsp;clade&nbsp;
|2={{clade
|1=[[อันดับก่อFabales]]
|2=[[อันดับแตง]]{{clade
}} |1=[[Rosales]]
}} |2={{clade
}} |1=[[Fagales]]
}} |2=[[Cucurbitales]]
}}
}}
|label2=[[Malvidae]]&nbsp;sensu&nbsp;lato&nbsp;
}}
|2={{clade
|label1=65%&nbsp; }}
|1={{clade }}
|label2=[[malvids]]
|1=[[อันดับจีราเนียเลส]]
|2={{clade
|2=[[อันดับชมพู่]]
}} |1={{clade
|21={{clade[[Geraniales]]
|12=[[CrossosomatalesMyrtales]]
|2={{clade }}
|12=[[Picramniales]]{{clade
|label21=Malvidae&nbsp;sensu&nbsp;stricto&nbsp; [[Crossosomatales]]
|2={{clade
|1=[[อันดับเงาะPicramniales]]
|2={{clade
|1=[[HuertealesSapindales]]
|2={{clade
|1=[[อันดับผักกาดHuerteales]]
|2=[[อันดับชบา]]{{clade
}} |1=[[Brassicales]]
}} |2=[[Malvales]]
}}
}}
}} }}
}}
}}
}}
}}
}}
}}
 
29,645

การแก้ไข