พัก มุนซู (เกาหลี: 박문수) เป็นขุนนางคู่พระทัยของ พระเจ้ายองโจ เนื่องจากท่านทำหน้าที่เป็น ผู้ตรวจการแผ่นดิน คือผู้ที่ทำหน้าที่เดินทางไปทั่วพระราชอาณาจักรโชซอนเพื่อคอยตรวจสอบการทำงานของขุนนางท้องที่โดยท่านทำหน้าที่อย่างซื่อตรงสุจริตและยุติธรรมและนอกจากนี้ท่านยังมีบทบาทสำคัญในการปราบกบฏของ ลีอินจา ขุนนางซึ่งเป็นผู้นำของฝ่าย โซนน ที่นำกำลังทหารบุกเข้ามายัง พระราชวังชางด๊อกกุง หมายจะปลงพระชนม์พระเจ้ายองโจและแต่งตั้ง องค์ชายมิลพง ขึ้นเป็นกษัตริย์องค์ใหม่แต่ไม่สำเร็จ

พัก มุนซู
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด ค.ศ. 1691
เกาหลี
เสียชีวิต ค.ศ. 1756
เกาหลี
อาชีพ ผู้ตรวจการแผ่นดินในรัชสมัย พระเจ้ายองโจ