พลาสมิด (อังกฤษ: plasmid) เป็นโครโมโซมดีเอ็นเอนอกโครโมโซมที่มีขนาดเล็ก อยู่ภายในเซลล์ที่แยกออกจากดีเอ็นเอในโครโมโซมในเชิงกายภาพ และสามารถเกิดการคัดลอกได้เองอย่างเสรี พบได้ทั่วไปในรูปของดีเอ็นเอสายคู่วงกลมใน แบคทีเรีย แต่บางครั้งก็ปรากฏในอาร์เคีย กับ ยูคารีโยตบ้างเช่นกัน พลาสมิดถือว่าเป็น เรปลิคอน ซึ่งคือส่วนของดีเอ็นเอที่สามารถคัดลอกตนได้อย่างเสรี ภายในฮอสต์ที่เหมาะสม อย่างไรก็ตามพลาสมิดอย่างไวรัสโดยทั่วไปแล้วไม่ได้ถือว่าเป็นชีวิต[1] พลาสมิดสามารถถูกส่งจากแบคทีเรียมหนึ่งไปยังอีกแบคทีเรียมหนึ่ง (ในบางครั้งอาจมีการข้ามสปีชีส์) ส่วนมากมักผ่านทางการคอนจูเกต[2]

ภาพแสดง DNA โครโมโซม และพลาสมิด (ภาพไม่ได้สัดส่วน)

อ้างอิง แก้

  1. Sinkovics J, Horvath J, Horak A (1998). "The origin and evolution of viruses (a review)". Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica. 45 (3–4): 349–90. PMID 9873943.
  2. Smillie C, Garcillán-Barcia MP, Francia MV, Rocha EP, de la Cruz F (September 2010). "Mobility of plasmids". Microbiology and Molecular Biology Reviews. 74 (3): 434–52. doi:10.1128/MMBR.00020-10. PMC 2937521. PMID 20805406.